Koronakrisen begrenser all eksisterende frivillig aktivitet i eldreomsorgen. Samtidig trengs frivilligheten mer enn noensinne. Hvordan løser vi dette?

18. mars 2020 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret samler råd og tips og oppdaterer denne artikkelen underveis i henhold til gjeldende retningslinjer.

Se også anbefalinger om korona og frivillighet fra Frivillighet Norge, KS og Helsedirektoratet.

Bildet øverst er et arkivfoto som viser frivillig aktivitet på sykehjem slik vi er vant med å se det.

Vil noen være frivillig nå?
Den hyggelige meldingen er at mange ønsker å gjøre noe for isolerte eldre og sårbare i denne situasjonen. Flere Frivilligsentraler og kommuner melder om pågang i henvendelser fra folk som vil bidra.  Alle som ønsker å bidra kan for eksempel melde seg via Frivilligsentralenes, organisasjonenes eller kommunens nettside. Noen kommuner melder fra om at det melder seg flere frivillige enn det er etterspørsel etter. Da blir koordinatorenes arbeid å ta godt i mot og ivareta disse til det kommer behov.

Mange frivillige tilbud for eldre er stanset for å unngå smitte. Frivillighetskoordinatorer melder fra om at de frivillige som er friske og raske, men uten aktiviteter å gå til gjerne vil bidra med andre oppgaver i mellomtiden.Vi ser også en oppblomstring i  bruk av Facebook-grupper og nabo-apper som utveksler oppdrag og hente/bringe-hjelp. Dugnadsånden lever godt digitalt.

Kan man være frivillige for eldre nå?
Det kan man. Men det er viktig å legge seg på en fortsatt restriktiv linje for å unngå å utsette sårbare grupper for smitte. Derfor er hovedinnsatsen i denne fasen oppdrag som ikke fordrer direkte fysisk kontakt. Det betyr for eksempel at det meste av aktivitet på institusjon, og andre møteplasser for eldre er stanset.

Frivillige organisasjoner i Norge kan hente og levere nødvendige husholdningsartikler fra butikker/utleveringssteder til personer i hjemmeisolering og hjemmekarantene (Helsedirektoratet).

Ved å stanse kontakt oppstår nye behov og aktiviteter, derfor anbefaler Norges frivilligsentraler at når noen først skal gjøre en innsats nå er følgende viktig:

 • Man må følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk
 • Man kan ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering
 • Man kan ikke foreta helsefaglige vurderinger i bistand/oppfølging av personer i hjemme-isolasjon – eller karantene
 • Man bør være tydelig merket som frivillig deltaker

Kilde: Norges Frivilligsentraler om koronavirus og frivillig innsats

Politiattest
Verdighetsenteret har fått spørsmål om politiattest fra frivillige som melder seg nå. Det kreves politiattest fra frivillige som retter sin innsats mot barn, unge og mennesker med utviklingshemning. Det er ikke hjemmel i loven for å be om politiattest i forbindelse med oppgaver inn mot eldre – heller ikke eldre med kognitiv svikt.

Hva kan IKKE frivillige gjøre
Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt. Frivillige skal heller ikke kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med søppel/avfallshåndtering, skal frivillige formidle dette til kommunen. Frivillige skal ikke motta penger eller ta imot retur av noe slag.

Kilde: Helsedirektoratets anbefalinger og beslutninger

Hva må kommunen legge til rette for?
Helsedirektoratet anbefaler kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner for å tilby hjelp til personer som er isolert i hjemmet. Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. Det er kommunen som skal ha direkte kontakt og oppfølging med lokale butikker/utleveringssteder og koordinere uthenting av varer med disse på vegne av de frivillige organisasjonene.

Direktoratet oppfordrer kommunen til å:

 • Ha oppdaterte lister over personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene, med kontaktinformasjon og besøksadresse.
 • Ha rutiner og gi opplæring til frivillige for å unngå eksponering og spredning av smitte.
 • Gi tilgang til hånddesinfeksjon, eventuelt engangshansker.
 • Ha rutiner for økonomisk oppgjør for innkjøp og utlevering av husholdningsartikler
 • Avklare i forkant av aktiviteten hvordan utgifter i forbindelse med oppdraget skal håndteres, for eksempel ved bruk av egen bil. Dersom dette ikke er avklart, skal hver frivillig organisasjon føre regnskap og be om refusjon i etterkant.

Les også: Verdighetsenterets Seks råd til kommunene – slik samarbeider dere best mulig med frivilligheten under koronakrisen (lenke)

Les også: KS og Frivillighet Norge sine råd for samarbeid med frivillige organisasjoner under koronasituasjonen. (lenke)

Kilde: Helsedirektoratets veiledning for samarbeid i forbindelse med koronaarbeidet. 

Hva må frivillige tenke på?

De som ønsker å være frivillig må selv vurdere om de kan være i risikogruppen for å motta smitte, eller være smittebærer.

 • Det er anbefalt at frivillige ikke skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/karantene.
 • Frivillige skal ikke dele personsensitiv informasjon fra oppdragene sine
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege.

Eksempler og tips
Mange frivillighetskoordinatorer har fått tidlig mandat til å setter i gang tiltak umiddelbart, andre venter på avklaring og de vil gjerne høre hva andre gjør. Man må tenke kreativt om hvordan man kan yte omsorg i denne tiden. Her er noen foreløpige eksempler:

 • Teleonvenn Besøksvenner i frivillige organisasjoner som vanligvis besøker sårbare gamle blir nå oppfordret til å ringe sin besøksvenn istedenfor å besøke.
 • Frivillighet Norge har laget en oversikt over organisasjoners bidrag under koronasituasjonen.
 • www.telefonvenn.no er etablert av Norges frivillighetssentraler hvor man kan melde seg som telefonvenn til noen som er isolert.
 • «Ringetilbud» Frivilligheten bidrar med å etablere ringetjenester som bekymrede borgere kan ringe til for spørsmål og samtale (se eksempel nedenfor)
 • Handling kan være utfordrende for isolerte eldre. Frivillige (både organiserte gjennom organisasjoner eller frivilligsentralen) og «gode naboer» handler på butikken, setter posen på trappen og får utlegg erstattet via vipps. Eksempel: Holtålen frivillgisentral,
 • Pårørende og frivillige kan stiller opp utenfor vinduene på det lokale sykehjemmet med hilsen: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dO2Q8J/her-besoeker-paal-sin-syke-mor-92
 • Middagslevering på døren, kan fortsatt bli fraktet av frivillige.
 • Hente og bringe. En kommune har oppfordret frivillige til å melde seg for å henter og bringer medisiner til de som trenger det: https://www.oa.no/ostre-toten-med-egen-korona-app-vi-opplever-kjempepagang-av-frivillige/s/5-35-1060290
 • Skaffe oversikt. Noen frivillighetskoordinatorer får i oppgave å skaffe en oversikt over alle innbyggere som har helsefaglig bakgrunn og som kan bidra fremover
 • «Vakt». Frivillige bidrar som «vakter» på sykehjem for å ta i mot og gi informasjon til pårørende og besøkende om besøksforbud.
 • Digitale opplevelser – En frivilligsentral i Stavanger samler opp konserter, høytlesninger, trimvideoer og annet som kan være til hjelp for de som sitter i isolasjon.
 • Et lokallag i pensjonistforeningen ringer alle sine medlemmer og hører hvordan det går med dem og om de trenger noe, og sluser dermed videre til kommunen/frivilligsentralen.
 • En institusjon melder stor suksess med å bruke KOMP for at familie kan dele bilder og snakke med sitt familiemedlem.

Frivillig telefonlinje
Frivilligheten spiller en viktig rolle i norsk beredskap. Et godt eksempel nå er at Nasjonalforeningen for folkehelse, Norske Kvinners Sanitetsforening Helsedirektoratet har gått sammen om en telefontjeneste som holder åpent hver dag mellom 9-15. Telefonlinjen har fått navnet Frivillighetens korona-linje og på telefon nummer 23 12 00 80 kan du spørre om det du lurer på eller om du bare vil ha en å snakke med.

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr etterutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg og fagsamlinger for frivillighetskoordinatorer.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende. Siste oppdatering 26.03.2020.