Leger står overfor en rekke utfordrende spørsmål fra pasienter og pårørende i forbindelse med covid-19. Få anerkjente kommunikasjonsråd her. 

27. mars 2020 by Kristine Askvik

Den amerikanske ideelle organisasjonen Vitaltalk tilbyr vitenskapelig basert kommunikasjonstrening, og formidler kommunikasjonsråd innen medisin og helse. Nå har Vitaltalk i samarbeid med erfarne klinikere utarbeidet råd knyttet til covid-19. Til nå har disse rådene vært tilgjengelig på engelsk. Verdighetsenteret og Bergen kommune har oversatt rådene til norsk. 

– Vi ønsker å gjøre disse rådene tilgjengelig for alle leger i Norge nå i denne utfordrende tiden, sier Sebastian von Hofacker, faglig leder ved Verdighetsenteret og overlege i Bergen kommune. 

Vitaltalk legger vekt på at legene både skal kommunisere fakta og være bevisst på pasienter og pårørende sine følelser. 

– Rådene fra Vitaltalk kan brukes som et arbeidsdokument og hver enkelt lege / institusjon kan tilpasse det til lokale forhold, sier von Hofacker. 

Last ned koronarådene fra Vitaltalk her.

Det er et word-dokument og du kan redigere rett inn i dokumentet.

Prioritering og døden
Det er flere kommunikasjonstema som kan være utfordrende under covid-19-krisen, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.  

– Pårørende vil spørre – hvorfor skal ikke min far få intensivbehandling? Hvorfor skal ikke jeg testes i dag? Da må man huske å tenke på pårørende og pasientene sine bekymringer og kommunisere budskapet på en måte som tar hensyn til dette, sier von Hofacker. 

Han forteller også at det kan være utfordrende å snakke med pasienter og pårørende om døden. 

– Vi håper mange kan ha nytte av dokumentet. Alle som ønsker kan laste det ned, sier von Hofacker.