Pensjonistforbundet har gitt en millioner til Verdighetsenteret. Pengene skal brukes til en satsing i Finnmark.

31. mars 2020 by Kristine Askvik

– Vi er veldig takknemlig for tildelingen på én million fra Pensjonistforbundet. Midlene ønsker vi å anvende til å styrke kompetansen til det tverrfaglige helsepersonalet i Finnmark innen akutt og alvorlig sykdom hos sårbare gamle, sier konstituert daglig leder Silje B. Eikemo i Verdighetssenteret.

Aina Kolle (i hvitt på bildet øverst) er intensivsykepleier og veileder ved Verdighetsenteret. Her veileder hun en gruppe under etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i Bergen. Nå vil hun og kollegene tilby denne utdanningen også i Nord-Norge.

Les hvorfor Pensjonistforbundet valgte å gi penger til Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret vil nå tilby etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i Finnmark.

– Vi har fått en rekke forespørsler fra Finnmark. Vi vet at det er et stort behov for denne utdanningen i nord. Vi gleder oss veldig til å satse i Nord-Norge og håper mange har mulighet til å delta, sier Eikemo.

Les mer om etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg her.

Har du spørsmål om Akuttmedisinsk eldreomsorg? Ta gjerne kontakt med oss her.