Bergen kommune og Verdighetsenteret har laget manual for sykehjemsleger. Slik skal sykehjemslegene sikre god behandling, lindring av plagsomme symptomer og en verdig avslutning av livet for pasientene.

8. april 2020 by Kristine Askvik

Sykehjemslegehåndboken er laget av Bergen kommune. Nå har kommunen i samarbeid med Verdighetsenteret laget et eget kapittel om covid-19.

– Kapittelet er fritt tilgjengelig. Det er primært utformet for sykehjemsleger i Bergen, men det kan også være nyttig for sykehjemsleger i andre kommuner, sier Sebastian von Hofacker, faglig leder ved Verdighetsenteret og overlege i Bergen kommune.

Her er kapittelet om covid-19.

Det nye kapittelet handler om:
Diagnostikk
Smittevern
Behandling og lindring av symptomer
Vurdering av sykehusinnleggelse
Dokumentasjon

– Hvorfor har dere valgt å lage et eget kapittel om covid-19? 
– Vi så det var behov for veiledning for helsepersonell på sykehjem i en vanskelig tid.

– Hvordan håper du informasjonen vil bli brukt? 
– Vi håper det vil bidra til å trygge helsepersonell i sine valg og handlinger. Trygge leger og sykepleiere gir tryggere pasienter og pårørende. Vi håper at informasjonen vi gir her i dette kapittelet, sammen med kommunikasjonsrådene vi publiserte tidligere, kan bidra til at pasientene får god behandling i sykehjem. Vi håper også at de som vil dø av viruset, får en verdig avslutning. Det er særlig viktig å ha fokus på å lindre plagsomme symptomer som tung pust, sier von Hofacker.

Les mer: Hvorfor skal ikke min far få intensivbehandling?
Les mer: Syv koronaråd til sykepleiere og helsefagarbeidere