Verdighetsenteret har utviklet undervisningsfilmer for ansatte ved sykehjem. Her kan du få fri tilgang til alle filmene.

8. april 2020 by Kristine Askvik

Intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle  ved Verdighetsenteret har utviklet undervisningsfilmer om korona. Filmene er for deg som jobber ved et sykehjem i Norge.

– Ansatte i sykehjemmene står overfor store utfordringer. Da er det avgjørende med rett kompetanse. Vi håper mange kan ha nytte av å se filmene, sier Irgens.

– Hvis du har spørsmål om undervisningen, ta kontakt med oss, sier Kolle.

Dette er en undervisningsfilm som tar utgangspunkt i kommunikasjonsverktøyet ISBAR. Dette er et hjelpemiddel for systematisk overføring av informasjon som er særskilt viktig i kritiske situasjoner.

Med dagens situasjon med den pågående koronapandemien er det særlig viktig at vi som helsepersonell klarer å avdekke forverring av helsetilstanden hos pasienter vi har ansvar for. Denne undervisningsfilmen omhandler verktøyene ABCDE og NEWS2, som er nyttig ved observasjon av akutt syk pasient.

Se undervisningsfilm om kommunikasjon her: 

 

Se undervisningsfilm om verktøy her: 

 

Nyttige lenker

Link til utskrift av ISBAR-skjema frå I trygge hender 24-7.

Link til utskrift av ISBAR (kortversjon), ABCDE og NEWS2-skjema frå I trygge hender 24-7. 

Film frå Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus som syner bruk av ISBAR.

Film frå Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus som syner bruk av ABCDE og NEWS2. 

Kommunikasjonsråd: Last ned koronarådene fra Vitaltalk her. 

Se alle våre undervisningsfilmer om covid-19 her.

Les mer: Hvorfor skal ikke min far få intensivbehandling?
Les mer: Sju koronaråd til helsefagarbeidere og sykepleiere ved sykehjem