Nærmere 200 deltakere fra hele landet deltok på fagprat i regi av Verdighetsenteret og Fagforbundet onsdag 13.mai.

13. mai 2020 by Kristine Askvik

– Utrolig kjekt å samle 200 deltakere til fagprat om covid-19 på sykehjem i dag. Vi håper å arrangerer mer digital fagprat i tiden fremover. Vi ønsker gjerne innspill til hvilke temaer dere ønsker at vi tar opp, sier leder Silje B. Eikemo for Helse og omsorg og konstituert leder ved Verdighetsenteret.

Hvilke temaer ønsker du at vi tar opp? Kontakt Verdighetsenteret her.

I panelet deltok Eikemo sammen med faglig leder Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret og Iren Luther, leder Yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet. Rådgiver Ingvar Skjerve fra Fagforbundet ledet samtalen. 

I løpet av sendingen fikk panelet inn spørsmål fra publikum. Det ble ikke tid til å besvare alle spørsmålene i løpet av sendingen. 

Under kan du se de fem spørsmålene vi ikke rakk å besvare under møtet. Det er ikke alle spørsmålene vi kan svare fullt og helt på. I noen tilfeller er det viktig at du snakker direkte med fagpersoner der du jobber. 

Spørsmål 1: Får hjemmeboende klartenkende pasienter tilbud om lungefysioterapi?

Dette vet jeg dessverre ikke.
Sebastian von Hofacker, faglig leder Verdighetsenteret 

Spørsmål 2: Hva tenker dere rundt ambulerende tjenester (voksenopplæring, spesialpedagog, logoped) og deres tilgang til sykehjemspasienter? Er det faglig forsvarlig å tilby (delvis) aerosolgenerende tjenester som dysfagikartlegging/behandling i regi av pedagogisk personell utenfra?

Dette ville jeg tatt opp med etat for sykehjem eller institusjonsledelsen. Det er sannsynligvis ikke lurt å få inn terapeuter som utøver tjenester ulike steder.
Sebastian von Hofacker, faglig leder Verdighetsenteret 

Spørsmål 3: Hvordan kan man betrygge de ansatte i forhold til rutiner og retningslinjer når nasjonale retningslinjer sier noe, kommuneoverlege sier noe annet og så har man mye info fra media i tillegg?

Jeg ville drøftet innholdet med kommuneoverlegen og stilt dette spørsmål til han eller henne. Godt med mest mulig overenstemmelse men noen ganger må kommunen velge sine lokale løsninger.
Sebastian von Hofacker, faglig leder Verdighetsenteret

Spørsmål 4: I notatet fra Helsedirektoratet står det at besøksvert på sykehjem fortrinnsvis bør være ansatte. Og at besøksvertene bør være tilgjengelig under hele besøket. Det vil være krevende personalmessig. Her bør vel frivillige kunne bistå for å avlaste ansatte? 

Jeg tenker at det her er viktig å ha en god dialog i kommunen mellom sykehjemmene og de som jobber med smittevern i kommunen, med fokus på denne problemstillingen. Hvis det lages overordnede rutiner for alle sykehjem på hvilken rolle de frivillige kan ha i denne fasen av epidemien, vil det være lettere å komme frem til hvordan frivillige kan inkluderes i samarbeid til tross for restriksjoner. Dette må ses i sammenheng med ny veileder for besøk og aktivitet i sykehjem.

Verdighetsenteret planlegger å komme med saker fremover hvor vi belyser hvordan dette gjøres rundt omkring i landet. 

Vi ser i dag eksempler på at frivillige har hatt en rolle på utsiden av sykehjemmet, som for eksempel er informasjonsverter som veileder de som kommer til sykehjemmet om hvilke restriksjoner som gjelder for besøk. Frivillige har også gjennomført konserter, trimgrupper og annet på utsiden av sykehjemmene, med beboerne som tilskuere og deltakere.
Beate Magerholm, rådgiver ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret 

Spørsmål 5: Hva tenker dere om sykehjem som fortsatt mener at det ikke er forsvarlig med besøk, selv ute? Selv i områder med svært lite smitte i befolkningen. 

Dette bør kunne begrunnes godt. Etter FHI sine anbefalinger bør man nå legge til rette for besøk.
Sebastian von Hofacker, faglig leder Verdighetsenteret