På grunn av korona-epidemien tilbyr Verdighetsenteret digital undervisning høsten 2020. Velkommen til deltakere fra hele landet!

13. mai 2020 by Kristine Askvik

På grunn av korona-epidemien vil Verdighetsenteret tilbyr etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Frivillighetskoordinering-eldreomsorg digitalt for høsten 2020.

Elsa C. Irgens (til venstre på bildet øverst) og Aina Kolle (til høyre) er intensivsykepleiere og rådgivere ved Verdighetsenteret. De underviser på Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg. 

– Vi gleder oss masse til å møte nye deltakere til høsten. Selv om vi ikke får møtes fysisk slik vi bruker, vil vi jobbe hardt for å styrke kompetansen til alle som deltar på digital etterutdanning hos oss, sier Irgens. 

Etterutdanningene vil være samlingsbasert og undervisningen gitt av overlege i anestesi/palliasjon og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring.  

– Vi vil formidle gjennom videoforelesninger, interaktive quiz-er og videomøter med gruppearbeid, refleksjon og diskusjon om fagstoffet, sier Aina Kolle, intensivsykepleier og rådgiver ved Verdighetsenteret. 

Arrangør vil være lett tilgjengelig under samlingene for å hjelpe faglig eller om det skulle oppstå tekniske problemer. 

 – For etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg vil deltakelse inkludere to dager med praktisk prosedyretrening, med oppmøte i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen, sier Elsa C. Irgens.  

Den fysiske samlingen blir gjennomført i tråd med gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Det vil si at det kan bli endring utover fastsatt dato for denne siste samlingen. For mer informasjon og påmelding se nettsidene til Verdighetsenteret.

Les mer: Mer informasjon om Akuttmedisinsk eldreomsorg
Les mer: Mer informasjon om Palliativ eldreomsorg 

LEK OG TRENING: Beboer Karin kaster ballen videre til frivillig Lise Hetland. Dette bildet ble tatt høsten 2019, før korona-restriksjonene. Foto: Johnny Vaet Nordskog

 

Digital etterutdanning i frivillighetskoordinering  i eldreomsorgen
Hele utdanningen frivillighetskoordinering – eldreomsorg tilbys digitalt høsten 2020 til våren 2021. 

Det digitale tilbudet vil være samlingsbasert, og undervisningen vil formidles av interne og eksterne forelesere med lang erfaring fra arbeid med å tilrettelegge for godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen. 

Kunnskapen blir formidlet gjennom videoforelesning og videomøter med gruppearbeid, refleksjon og diskusjon rundt fagstoffet. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til de digitale plattformene på forhånd

Gjennom møter, foredrag og gruppearbeid får deltakeren en god blanding av faglig påfyll, konkrete ideer og ikke minst kjennskap til et nettverk av koordinatorer rundt om i landet.

Individuell veiledning
Mellom samlingene vil deltakerne få individuell veiledning i å planlegge et prosjekt som involverer frivillighet i eldreomsorg. Prosjektene kan være å planlegge og skape aktiviteter, eller strategiske prosjekter som lager eller forbedrer system.
– Kanskje det nå er ekstra aktuelt å etablere prosjekter som hjelper eldre med digitale verktøy, sier rådgiver Beate Magerholm.

– Når vi først går bort fra fysiske samlinger kan dette være en mulighet for deltakere som har utfordringer med å dekke reisevei og overnattingskostnader. Derfor håper vi å nå ut til enda flere som har et ansvar på ulike nivå får å fremme aktivitet, fellesskap og godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor, sier Susanne Fagerbakke.

 Dette får du som deltaker

  • Tre samlinger på tre dager hver
  • Veiledning mellom samlingene i et lokalt prosjekt
  • Fagmateriell
  • Nettverk med andre kontaktpersoner og koordinatorer

– Ikke la Covid-19 stoppe det viktige arbeidet for å fremme aktiviteter for eldre og godt samspill mellom frivilligheten og kommuner. Bli med på digital etterutdanning hos oss, sier Susanne Fagerbakke, rådgiver ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. 

Les mer: Mer informasjon og påmelding til Frivillighetskoordinering-eldreomsorg