– Etterspørselen etter Akuttmedisinsk eldreomsorg er veldig stor. Nå får vi mulighet til å tilby utdanningen til enda flere, sier Silje B. Eikemo ved Verdighetsenteret.

16. juni 2020 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret får ti millioner til akuttmedisin i eldreomsorgen over revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal gå til å styrke akuttmedisinsk kompetanse blant ansatte i eldreomsorgen. 

– Dette er fantastiske nyheter for sårbare gamle og helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten i hele landet. Nå kan vi nå ut til enda flere med dette tilbudet. Økt kompetanse på akuttmedisin vil gi pasientene riktig og god behandling der de er. Slik unngår vi unødige sykehusinnleggelser for sårbare gamle, sier Silje B. Eikemo, intensivsykepleier og leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret. 

På bildet øverst veileder Eikemo (til høyre) deltaker og sykepleier Bente Stavøy under Akuttmedisinsk eldreomsorg som ble gjennomført på Sortland i Nordland januar 2020.

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter innen eldreomsorg og tilbyr tre etterutdanninger til ansatte i eldreomsorgen. Det er Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. I dag ble det klart at Verdighetsenteret får ti millioner kroner til å styrke satsingen på akuttmedisin. 

–  Etterspørsel etter Akuttmedisinsk eldreomsorg er veldig stor. Nå har vi mulighet til å tilby utdanningen til enda flere, sier Eikemo. 

Behovet for utdanningen er stor fordi pasienter på sykehjem er sykere enn før. Det stiller nye krav til de ansatte. Høyere kompetanse i akuttmedisin på sykehjemmene kan bidra til å forhindre at sårbare gamle blir kasteballer mellom sykehjem og sykehus. 

– På utdanningen lærer deltakerne blant annet hvordan man skal gi antibiotika intravenøst. Da slipper pasienter å dra fra sykehjem til sykehus for å få denne behandlingen, sier Eikemo. 

Over 400 deltakere fra hele landet har så langt tatt utdanningen.

Mer info om utdanningen finner du her

På Stortinget: Silje B. Eikemo (til venstre) og Silje Hjemdal hadde møte på Stortinget i begynnelsen av 2020.

– Vi er veldig glad for at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene går inn for dette, sier Eikemo. 

Fremskrittspartiet fremmet satsingen og fikk regjeringspartiene med. 

– Jeg har hatt flere møter med de dyktige menneskene på Verdighetsenteret der det er understreket at det er stor etterspørsel etter akuttmedisinsk eldreomsorg i norske kommuner. For meg og Frp har det vært viktig å prioritere dette arbeidet nå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Nå når landet har stått i en ekstraordinær situasjon grunnet corona, ser vi virkelig hvor viktig dette arbeidet er og at tilbudene må gis i hele landet, sier Silje Hjemdal (Frp).