Hvis du ønsker å utløse frivillige ressurser, må du satse på koordinering, viser ny rapport om frivillighet i kommunene. 

18. juni 2020 by Kristine Askvik

I løpet av det siste året har 67 prosent av oss, bidratt med frivillige innsats. Det viser tall fra Frivillighet Norge. Mange av disse bidrar med frivillighet innad i egen organisasjon, som i idrettslag. Men mange samarbeider også inn mot for eksempel kommuner.  

På bildet øverst er frivillig Lise Hetland (i grønt) i full aktivitet sammen med beboere ved Vinderen bo – og servicesenter i Oslo.

Forsker Håkon Solbu Trætteberg og kolleger ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har sett nærmere på hva som skal til for å lykkes med samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. På oppdrag for regjeringen har de laget rapporten Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. 

– Vi ser at koordinering er avgjørende for et godt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Koordineringen kan organiseres ulike måter, gjennom en egen frivillighetskoordinator eller gjennom for eksempel frivilligsentraler. Her må hver kommune finne ut hva som passer for dem, sier Trætteberg. 

FAGSAMLING: Forsker Håkon Solbu Trætteberg er en av foredragsholderne på fagsamlingen i april 2021.

 

Å utløse frivillige ressurser
Han forklarer at både de frivillige organisasjonene og kommunene kan være ganske komplekse, for eksempel hvem skal man kontakte og hvem har myndighet til hva? Det er viktig med en koordinator i midten som kan vise vei og skape forståelse.

– Hvis man ønsker å utløse frivillige ressurser, må man bruke ressurser på koordinering.  

Rapporten består av både en kvalitativ og kvantitativ del. Forskerne har intervjuet en rekke aktører både i kommunene og i frivilligheten. Alle er samstemte i at koordinering er en nøkkelfaktor for å lykkes. Kommunene ble også spurt om de har en formell frivillighetspolitikk. 

Høna og egget
– Kommuner som har en frivillighetspolitikk, lykkes bedre med frivillighet. Men her er det vanskelig å vite hva som er høna og egget. Er det planen som gjør at samarbeidet fungerer bra, eller jobbet disse kommunene veldig bra med frivillighet i utgangspunktet, spør Trætteberg. 

– Hva vil dere anbefale til kommunene fremover, for å sikre godt samarbeid mellom kommune og frivillighet? 

– Det er viktig å anerkjenne egenarten til de to sektorene. Frivilligheten har sin rolle og oppgave, og kommunene og deres ansatte en annen. Tematikk som går igjen i rapporten er grenseoppgangen mellom frivillighet og betalt ansatte. Vi ser at det er høy bevissthet rundt dette. Ingen av partene ønsker at frivillige skal overta ansattes oppgaver. 

Vilje og ressurser
Trætteberg understreker også at det må være vilje til å jobbe for et godt samarbeid og bruke ressurser på koordinering. 

– Jo nærmere man er kommunenes kjernetjenester, jo viktigere er det med god koordinering. Hvis frivillige for eksempel skal inn på sykehjem er det viktig med tett samarbeid med de ansatte der. 

– At det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom frivillige i eldreomsorgen og ansatte, stemmer overens med hva vi har sett i vårt arbeid. Dette har vi sett både i arbeid med modell for samarbeid med frivillige og i møte med over 400 frivillighetskoordinatorer som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, sier Beate Magerholm, rådgiver ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. 

Les mer: Modell for samarbeid med frivillige

Verdighetsenteret tilbyr nå utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg digitalt. Det første kullet høsten 2020 er allerede fullbooket, men det er åpnet for påmelding på kull nummer to høsten 2020. Se mer informasjon og søk her! 

Nasjonal fagsamling for frivillighetskoordinatorer
Trætteberg vil være en av foredragsholderne ved fagsamlingen for frivillighetkoordinatorer. Samlingen skulle egentlig bli arrangert høsten 2020, men er flyttet til mandag 26. og tirsdag 27.april 2021 på grunn av koronasituasjonen. Det vil være early-bird-priser frem til 31.august. Se hele programmet og meld deg på her.