Overlege Sebastian von Hofacker har jobbet med palliasjon i over tjue år. Fra høsten 2020 underviser han ved etterutdanningen Palliativ eldreomsorg.

19. juni 2020 by Kristine Askvik

Undersøkelser viser at de fleste av oss ønsker å dø hjemme når den tiden kommer. Samtidig viser tallene at de færreste av oss gjør det. Norge er på jumboplass når det gjelder hjemmedød.

Samtidig jobber myndighetene for at flere skal få muligheten til å dø hjemme, at flest mulig skal få et reelt valg. I stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg står det blant annet at “flere skal kunne velge å være lengre hjemme og også å dø hjemme”.

Egne valg
– Et av målene med palliasjon er å gi pasientene verdighet gjennom å ta egne valg. Hvis du blir tvunget til å bo på et sykehjem langt unna der du bor, er ikke det verdighet, sier Sebastian von Hofacker, spesialist i palliasjon og faglig leder ved Verdighetsenteret.

Han underviser ved etterutdanningen Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Fra høsten 2020 er utdanningen heldigital på grunn av covid-19-epidemien. Det vil si at deltakere fra hele landet kan følge utdanningen hjemmefra når den starter opp i oktober. Det vil være 20 deltakere per kull og tett oppfølging fra rådgivere ved Verdighetsenteret. Målgruppen for etterutdanningen er ansatte både ved sykehjem og i hjemmesykepleien. Hva som kreves for å legge til rette for hjemmedød, er et av temaene.

– Vi vet mange kommuner jobber med å gi pasienter tilbudet om å dø hjemme. I løpet av utdanningen vil vi gjennomgå hva som er viktig å få på plass for å sikre pasienter med alvorlige sykdommer og deres pårørende mer kvalitetstid hjemme og gi mulighet for planlagt hjemmedød sier von Hofacker.

Han trekker frem disse seks punktene: 

  1. Samarbeid innad i kommunen. Fastlegen spiller en nøkkelrolle og noen må koordinere samarbeidet.
  2. Kompetanse i hjemmesykepleien. Gjenkjenning av symptomer, symptomlindring og rett medisinering.
  3. Forhåndssamtaler med pasient og pårørende – avklare forventninger og behandlingsnivå.
  4. Palliativ plan – en plan for hva som skal skje hvis tilstanden til pasienten forverres – trygghet til alle døgnets tider
  5. Har pårørende/nettverket til pasienten mulighet til å bidra?
  6. Relevante hjelpemidler må være på plass, som for eksempel rullestol og sykehusseng.

– Palliasjon i hjemmesykepleien er veldig viktig. Det er også helt avgjørende med et godt system for samarbeid mellom familier, fastlege, hjemmesykepleien og kompetanseteam i kommunen eller spesialisthelsetjenesten for å legge til rette for hjemmedød, sier von Hofacker.

I større kommuner kan det være egne palliative team. Von Hofacker jobber med utvikling av dette i Bergen kommune.

Legevikarene trenger hjelp
– I mindre kommuner er det gjerne ikke aktuelt med spesialiserte team. Der må man eventuelt løse disse utfordringene på den tradisjonelle måten – at noen tar ansvaret når behovet melder seg. De tallrike fastlege-vikarer trenger hjelp av de lokale til å forstå strukturen i kommunen.

I løpet av etterutdanningen Palliativ eldreomsorg vil von Hofacker og kollegene gjennomgå en rekke temaer knyttet til palliasjon i hjemmesykepleien.

Det gjelder for eksempel forhåndssamtaler og palliativ plan, gjenkjenning av symptomer og symptomlindring.

Verdig død hjemme
Han anbefaler at flere fra samme arbeidsplass deltar samlet på etterutdanningen. Det vil gjøre det lettere å implementere ny kunnskap på arbeidsplassen.

– Med mer kompetanse og struktur vil flere kunne få en verdig død hjemme, akkurat slik de ønsker, sier von Hofacker.

Les mer: Fagplan for etterutdanningen Palliativ eldreomsorg
Les mer: Ledige plasser ved Palliativ eldreomsorg høsten 2020