Verdighetsenteret halverer prisene på sine etterutdanninger etter økt støtte fra regjeringen. Nå skal det bli lettere for flere å øke sin kompetanse. 

4. november 2020 by Kristine Askvik

Helsemyndighetene øker satsingen på kompetanse i eldreomsorgen. I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 øker regjeringen sin støtte til Verdighetsenteret med ti millioner kroner.  Økte rammer gir Verdighetsenteret mulighet til å tilby etterutdanninger til flere og til en redusert pris.

– De store utfordringene eldreomsorgen står overfor krever et kompetanseløft i sektoren. Vi håper god pris og det faktum at utdanningene nå gjennomføres digitalt, gjør at enda flere ansatte og kommuner får mulighet til å øke sin kompetanse, sier Silje B. Eikemo, konstituert daglig leder ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret tilbyr de digitale etterutdanningene Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg. På bildet øverst er Verdighetsenteret sine rådgivere Susanne Solvi Fagerbakke og Beate Magerholm. De underviser ved etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.

Verdighetsenteret sine etterutdanninger er skreddersydd behov ute i kommunene.

Utdanningene er fullbooket høsten 2020, men det er ledige plasser ved utdanningene fra våren 2021.

Les mer: Dette lærer du på Akuttmedisinsk eldreomsorg
Les mer: Dette lærer du på Palliativ eldresomsorg
Les mer: Dette lærer du på Frivillighetskoordinering-eldreomsorg
Se prisinfo og andre detaljer nederst i saken.

AKUTTMEDISIN OG PALLIASJON: Rådgiverne og intensivsykepleierne Aina Kolle og Elsa C. Irgens underviser ved Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Sårbare gamle
Verdighetsenteret vil bruke de ekstra midlene til å øke kompetansen til helsepersonell som arbeider med sårbare gamle og til å utdanne flere frivillighetskoordinatorer.

– I disse dager er det jo på dramatisk vis blitt aktualisert hvor viktig det er at helsepersonell i primærhelsetjenesten har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta sårbare gamle med akutt og alvorlig sykdom og kunne lindre plager ved livets slutt. I tillegg  ser vi at det er viktigere enn noen gang at frivillighet i eldreomsorgen er godt organisert. Koordinatoren er essensiell for å kvalitetssikre og bidra til et godt samarbeid mellom ansatte som nå har ekstra mye på seg og frivillige. Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen og at de også ser den viktige rollen som helsepersonell og frivillighetskoordinatorer har ift. å bedre vilkårene for en verdig alderdom for våre sårbare gamle, sier Eikemo.

Kompetanseløft 2025
Regjeringen foreslår også å videreføre og styrke Kompetanseløft 2025.  Kompetanseløft 2025 inneholder om lag 60 ulike tiltak for økt kompetanse i blant annet omsorgstjenesten, og Verdighetsenteret er her nevnt som ett av tiltakene som blir styrket i budsjettet. Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for å få en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommuner kan søke om tilskudd til kompetanseheving, fagutvikling og innovasjon via tilskuddsordningen Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

– Vi er opptatt av at våre etterutdanninger skal være tilgjengelig for hele landet, og med digital undervisning ser vi at det blir lettere for deltakere som har lang reisevei, sier Eikemo. 

PALLIASJON OG AKUTTMEDISIN: Faglig leder ved Verdighetsenteret og overlege Sebastian von Hofacker underviser ved Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg. Foto Silje Katrine Robinson

Kompetanseplaner
Hun oppfordrer kommuner om å lage kompetanseplaner for sine ansatte, og søke om støtte via Kompetanseløftet.

– Vi opplever at flere kommuner arbeider strategisk i forhold til å styrke kompetansen til sine ansatte i eldreomsorgen. Vi har inngått flere samarbeidsavtaler med ulike kommuner hvor vi reserverer plasser på utdanningene våre eller at vi gjennomfører hele utdanningen i en kommune.

Slik sikrer du at dine ansatte får kompetanseheving: 

  1. Kartlegg behovet for kompetanse blant de ansatte i eldreomsorgen i din kommune og lag en kompetanseplan.
  2. Søk støtte hos Kompetanseløftet 2025.
  3. Søk de ansatte inn på aktuelle etterutdanninger tilpasset deres behov/kommunenes behov.

Les mer: Deltakerne gir digital utdanning toppkarakter 

OPPFORDRER: Silje B. Eikemo ved Verdighetsenteret
oppfordrer kommuner til å lage kompetanseplaner for sine ansatte.
Foto Silje Katrine Robinson

Se priser og mer detaljert info etterutdanningene under. 

Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg
Målgruppe: Fagutdannet helsepersonell
Læringsform: Nettbasert
Tid: Totalt 7 dager, hvorav 5 på bestemte dager.
Kull 22: Del 1: 2. februar- 4. februar kl. 09.00 – 15.00. Del 2: 16. februar- 17. februar kl. 09.00 – 15.00. Del 3: To valfrie arbeidsdagar
Pris: 5000 kroner per deltaker
Kollega-rabatt: 4000 kroner per deltaker ved tre eller flere fra samme arbeidsplass
Les mer her.

Etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg
Læringsform: Nettbasert
Tid: Totalt 9 dager, fordelt på 3 samlinger
Pris: 5000 kroner per deltaker
Kollega-rabatt: 4000 kroner per deltaker ved tre eller flere fra samme arbeidsplass
Kriterier for godkjent utdanning: maks10% fravær, godkjent prosjektbeskrivelse og statusrapport.
Les mer her.

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg
Målgruppe: 
Fagutdannet helsepersonell
Læringsform: Nettbasert
Tid: Totalt 6 dager, fordelt på del 1 og del 2
Pris: 5000 kroner per deltaker
Kollega-rabatt: 4000 kroner per deltaker ved tre eller flere fra samme arbeidsplass
Les mer her.