På få timer ble alle plassene revet vekk til det aller første Fagforum for frivillighetskoordinatorer. 

5. november 2020 by Kristine Askvik

Har du lyst til å møte andre frivillighetskoordinatorer jevnlig og dele erfaringer? Bli med på vårt fagforum for frivillighet!

Fagforumet er gratis og er åpent for tidligere deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.

Første Fagforum for frivillighetskoordinatorer arrangeres 15.desember og er allerede fullt.

– Vi har satt opp et nytt fagforum 16.desember da vi så interessen var så stor. Der er det fortsatt noen få plasser igjen, sier Beate Magerholm, rådgiver for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

– Det er veldig gledelig at det er så stor interesse. Det bekrefter at det er et behov for en slik møteplass. Vi gleder oss veldig til å treffe 60 tidligere deltakere i desember, sier Magerholm.

Meld deg på Fagforum for frivillighet her.

Tema for de første fagfora vil være frivillighetskoordinatoren sin rolle og hvordan ivare seg selv som koordinator. Fagforumet arrangeres på videokommunikasjons-plattformen Zoom og vil bli arrangert jevnlig. Følg med på nettsiden og i nyhetsbrevet så du kan sikre deg en plass på neste Fagforum.

– Å ha en arena for faglig påfyll og dialog om muligheter og utfordringer som man møter som frivillighetskoordinator er viktig, sier Beate Magerholm, rådgiver ved avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

På utdanningen kommer personer som jobber med aktivitet og frivillighet sammen, og de danner et verdifullt nettverk.

– Gjennom å lansere jevnlig Fagforum ønsker vi å sikre at deltakere kan beholde og styrke sitt faglige nettverk også etter utdanningen, sier Magerholm.

– Vi som underviser ser det også som helt essensielt å kunne holde kontakten med praksisfeltet gjennom dialogen og erfaringsutvekslingen som fagforumet vil gi. Vi har utdannet over 400 frivillighetskoordinatorer så langt – og det å kunne samle den kompetansen våre deltakere fra hele landet sitter på er unikt, sier Magerholm.

– Det er en begrensning på 30 deltakere, så det gjelder å være tidlig ute å booke plass, sier Magerholm.

Les mer: Kjenner du noen som ønsker å ta etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg? Ledige plasser fra januar 2021!
Les mer: Dette er etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg