Caroline og tretti kolleger har nettopp tatt etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Der lærte de blant annet om ulike kartleggingsverktøy.

29. november 2020 by Kristine Askvik

– Denne videreutdanningen var midt i blinken. I en travel hverdag hjelper verktøyene oss å kvalitetssikre arbeidet vårt, sier Caroline Martnes Larsen, sykepleier i hjemmesykepleien i Alta. 

Som sykepleier i en kommune med lange avstander, står Larsen ofte i situasjoner hvor hun må ta avgjørelser alene. Nærmeste kollega kan være langt unna.

– Temaene på etterutdanningen var som skreddersydd til arbeidshverdagen min, sier Larsen. 

Hun trekker særlig frem verktøyene NEWS-score og QSOFA. NEWS-verktøyet brukes for å kartlegge om tilstanden til pasienten forverrer seg. QSOFA er kartleggingsverktøy for sepsis.

– Bedre observasjon og kommunikasjon
– Bruk av godkjente kartleggingsverktøy er med på å styrke kvaliteten på helsetjenesten, særlig med tanke på å observere endring hos pasienten og at kommunikasjonen mellom de ansatte blir bedre og mer faglig. Det er samtidig et viktig poeng at kartleggingsverktøy alene ikke er godt nok, da det aldri blir bedre enn den som faktisk gjør vurderingene, men sammen med faglig kompetanse er det noe som kan styrke kvaliteten på omsorg og behandling. Dette vil føre til økt sikkerhet og trygghet både for pasienten og de ansatte, sier Irene Aasmul, fag – og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret.

Nettopp det å styrke de ansatte sin kompetanse er fokus i Alta kommune. Larsen og kollegene tok utdanningen høsten 2020.

– I tillegg til kartleggingsverktøyene, var også mange andre tema relevante for min arbeidshverdag, sier Larsen.

Diabetes og delirium.

Hun synes det var spesielt nyttig å lære om smerteproblematikk, diabetes, delirium og infeksjoner. At utdanningen var digital gjorde det mulig for henne å ta utdanningen fra sitt hjemsted Alta.

– Jeg synes det var veldig nyttig å kunne jobbe med ulike caser, jobbe sammen i grupper og ha mulighet til å stille spørsmål, sier Larsen.

Les mer: Dette lærer du på Akuttmedisinsk eldreomsorg
Les mer: Ledige plasser på Akuttmedisinsk eldreomsorg våren 2021