Ordfører Lene Conradi har fire tips til andre kommuner som skal satse på frivillighet i forbindelse med Leve hele livet-reformen. 

30. november 2020 by Kristine Askvik

– Frivilligheten er av helt uvurderlig verdi for og i et lokalsamfunn. Vi får til mer og kan ha høyere ambisjoner for velferdssamfunnet dersom vi samarbeider med frivilligheten, sier Lene Conradi.  

Hun har styrt Asker siden 2007. Allerede i 2013 laget kommunen en plan for frivillighet. I 2017 ble Asker kåret til landets fremste kommune innen frivillighet. I kvalitetsreformen Leve hele livet er det klar anbefaling til kommunene om å gjøre som Asker og lage en plan for frivillighet. 

Conradi har fire tips til kommuner som nå skal øke sin satsing på frivillighet: 

  1. Inviter frivilligheten til bordet, hør hva de tenker og hvordan de ønsker å bidra. 
  2. Løft det opp til et strategisk nivå – hvordan kan vi utvikle vårt felles velferdssamfunn sammen med frivilligheten? 
  3. Skaff dere en oversikt over frivillighet i stort. En slik systematisk kartlegging er en god start på en lokal frivillighetsmelding/plan. 
  4. Lag en frivillighetsmelding/plan. Denne bør utarbeider i partnerskap mellom politikere, administrasjonen og frivilligheten selv. KS har mye god inspirasjon og verktøy til slikt arbeid. 

Les mer: Nytt tilbud –  Verdighetsenteret tilbyr rådgivning og kompetanseheving for kommuner som jobber med Leve hele livet-reformen 
Les mer: Asker kommune sin frivillighetsmelding

Frivillige besøksverter er en suksess i Asker

Økt livskvalitet og mindre ensomhet
– Jeg ser på frivilligheten som et viktig supplement til de tjenestene vi tilbyr våre innbyggere, tjenester som skal gi økt livskvalitet og sterkere tilhørighet, sier Conradi. 

– Innenfor eldreomsorg kan frivilligheten være viktig i å forebygge ensomhet – hjelp til praktiske hverdagslige gjøremål og et bidrag for å gi eldre økt mestringsevne og derav utsette behov for offentlige tjenester. Frivilligheten representerer et stort mangfold som gir økt livskvalitet for veldig mange innbyggere, sier Conradi. 

For å tilrettelegge for samarbeid mellom kommune og frivillighet, har Asker kommune frivillighetskoordinatorer. Tre av frivillighetskoordinatorene derfra har tatt etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Du kan lese mer om deres musikalske frivillighetsprosjekt her

Les mer: Dette lærer du på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg
Les mer: Ledige plasser ved etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg fra januar 2021

– Koordinatorer utløser frivilligkraft
– Frivillighetskoordinatorene er viktige som kontaktledd og koordinatorer for vårt samarbeid. Begge veier oppleves de å være en ressurs for oss. Når frivilligheten søker kontakt med oss og når vi ønsker å kalle på dem. De har en viktig rolle som tilrettelegger, og utløser mye frivilligkraft jeg er helt sikker på vi ikke hadde hatt uten deres arbeid. De gir frivilligheten en dør inn til kommunen, og gjør det enklere å være frivillig aktør i Asker.

– Hvordan kan vi best ivareta frivilligheten?
– Frivilligheten må anerkjennes, sees og legges til rette for av det offentlige. Det handler om å gi frivilligheten gode rammebetingelser. Jeg tror dette også kan ha med holdninger å gjøre, at vi er åpne for å invitere frivilligheten inn på den kommunale arenaen. At vi oppriktig ser verdien av samarbeid og samskaping – også når vi skal utvikle tjenestene våre. Frivillighetens tilstedeværelse i samfunnet og i den enkeltes liv kan gjøre at de lettere kan peke på nye behov.

Om Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

– Vil senke terskelen for bruk av sang i eldreomsorgen 

Foto øverst: Asker kommune