Ønsker din kommune å styrke kompetansen på samarbeid med frivillige? Verdighetsenteret tilbyr skreddersydde kurs.

30. november 2020 by Kristine Askvik

– Vi ser at mange kommuner nå jobber iherdig med å implementere kvalitetsreformen Leve hele livet. Vi ønsker å bidra til å styrke kommunene sin kompetanse på frivillighet, som er en del av reformen, sier Julie Tessem, leder for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. 

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter innen eldreomsorg. Senteret tilbyr tre ulike etterutdanninger for ansatte som jobber med frivillighet og i eldreomsorgen – Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg

Verdighetsenteret var med Leve hele livet sin arbeidsgruppe for frivillighet, og har vært med på å utvikle veiledningsmateriell knyttet til samarbeid med frivillige.

Verdighetsenteret er en del av Helse – og omsorgsdepartementets nasjonale strategi for frivillighet i helse- og omsorgstjenestene. 

Tessem trekker frem Kinn kommune og Asker kommune som foregangskommuner. Kinn kommune ble nylig kåret til årets Leve hele livet-kommune for sin satsing på frivillighet. Særlig ble det trukket frem hvordan kommunen har jobbet strategisk og med planer for frivilligheten. Asker kommune ble kåret til årets Frivillighetskommune i 2017 og har hatt en egen Frivillighetsmelding siden 2013. Felles for begge kommuner er at de har satser på frivillighetskoordinering og utdanning av disse. 

– Vi har utdannet rundt 400 frivillighetskoordinatorer de siste årene, blant annet fra Asker og Kinn. Nå ser vi at kommunene både har behov for denne utdanningen, men også kortere kurs for både ledere og andre ansatte i kommunen, sier Tessem. 

Se en oversikt over hvilke kurs Verdighetsenteret tilbyr her.

– Frivilligheten har uvurderlig verdi for et lokalsamfunn, sier Asker-ordfører 

– Frivilligheten har fått en sterkere posisjon

Illustrasjon øverst: Helsedirektoratet