Frivilligheten kan bidra til å forebygge ensomhet blant eldre som bor både hjemme og på institusjon, sier den tidligere hjelpepleieren. 

4. desember 2020 by Kristine Askvik

– Frivillige er et fantastisk supplement i eldreomsorgen. Det å ha tid til den gode samtalen, skape opplevelser og følge til arrangementer, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet

Hun understreker at det er viktig å skille mellom må-oppgaver som skal utføres av fagpersonell og oppgaver som kan utføres av frivillige. 

– Man trenger ikke ha helsefaglig bakgrunn for å være et medmenneske. Frivillige er medmennesker, sier Nord. 

5.desember er FNs årlige dag for frivillighet, Frivillighetens dag. Nord er en av dem som stiller seg fremst i rekken for å gratulere.

Hun har selv bakgrunn som hjelpepleier og husker godt hvordan frivillige var et viktig supplement på sykehjemmet der hun jobbet.
– Pasientene gledet seg til handlevognen kom rundt. Da var det mulig å kjøpe for eksempel sjokolade og ukeblader. Røde Kors hadde også frivillige besøksvenner på sykehjemmet, sier Nord. 

Mer tid
Som hjelpepleier skulle hun ofte ønske at hun hadde bedre tid til å snakke med pasientene. 

– Hvis en pasient hadde lyst til å prate, var det ikke alltid tid til det. Plutselig var det en pasient som trengte å bli snudd eller få hjelp til personlig hygiene og jeg måtte gå videre. Da var det fint å vite at pasientene kunne få ha gode samtaler med sine besøksvenner, sier Nord. 

Struktur og kompetanse
Hun oppfordrer institusjoner og kommuner om å ha god struktur og kompetanse på samarbeid med frivillige, slik at det blir oversiktlig hvem som gjør hva. Hun trekker frem Verdighetsenteret sin utdanning Frivilligehtskoordinering-eldreomsorg som et eksempel på kompetanseheving. 400 koordinatorer fra hele landet har tatt denne utdanningen. 

– Frivillighetskoordinatoren spiller en nøkkelrolle. Koordinatoren kan bidra til at frivilligheten blir organisert som et supplement og at arbeidsplassen øker sin kompetanse på frivillighet. Det gir mer trygghet for alle, sier Nord.

– Frivilligheten har uvurderlig verdi for et lokalsamfunn, sier Asker-ordfører 

Leve hele livet: Rådgivning og kompetanseheving

Jobber din kommune med Leve hele livet?