Bodil Bøe Bettum i Tønsberg har lenge hatt et hjerte for frivillighet. Nå oppfordrer hun alle sykehjemsledere om å bidra til å løfte opp og frem frivilligheten.

11. desember 2020 by Kristine Askvik

Sykepleier Bodil Bøe Bettum er leder for Nes sykehjem  i Tønsberg kommune. Hun jobber for å tilrettelegge for et best mulig samarbeid mellom beboere, ansatte, pårørende – og frivillige. 

– Frivilligheten skal aldri erstatte pleieoppgaver, men frivilligheten er en ekstrabonus. Samskaping med frivillige skaper gylne øyeblikk og levende hverdager for våre beboere, sier Bettum. 

Det første møtet
For å kunne legge best mulig til rette for frivillighet på sykehjemmet, ønsker hun å lage et system for samarbeid og få på plass nøkkelfunksjoner som frivillighetskoordinator lokalt. 

 – Halve arbeidet er å lage et system for hvordan vi skal jobbe. Når en person kommer til oss og ønsker å være frivillig, er det utrolig viktig hvordan personen blir møtt. Vi skal nå ha en ansatt hos oss som er fast kontaktperson for de frivillige, sier Bettum. 

Som leder ser hun at det er viktig at samarbeid med frivillige er forankret i ledelsen, både ute i den enkelte enhet og også i kommunen. Bettum er nå i gang med utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

Les mer: Dette lærer du på Frivillighetskoordinering-eldreomsorg
Les mer: Ledige plasser høsten 2021

Prioriterer å lære mer
– Dette er et flott utdanning som styrker kompetanse og kunnskap innen frivillighet. Tønsberg kommune prioriterer nå at enda flere får delta på denne utdanningen. Det gir et godt grunnlag for godt videre arbeid for hele kommunen, sier Bettum.  

 – Forankringen er lettere å få til hvis man får høyere forståelse og mer kunnskap, sier Bettum. 

Som en del av utdanningen skal hun gjennomføre et prosjekt på vegne av sykehjemmene i Tønsberg. Bettums prosjekt går ut på å lage en frivillighetsperm som sikrer godt system for arbeidet med frivilligheten. Informasjonen her skal bidra til å sikre god mottakelse og ivaretakelse av frivillige. Permen skal lages i samarbeidet med alle i prosjektgruppen.  

I prosjektgruppen deltar både en frivillig, pårørende, frivilligkoordinator i kommunen, frivilligsentralen, kirken, og ansatt på sykehjemmet – i tillegg til Bettum. 

– Vi vil jo alle det samme, så det er viktig at vi jobber sammen. «Hva er viktig for deg?» er et spørsmål som bør være den røde tråden i arbeidet, fra alle berørte parters perspektiv, sier Bettum. 

Ser frem mot åpne sykehjem
På grunn av pandemien og smittevernrestriksjoner har mange tilbud i regi av frivilligheten blitt avlyst i 2020. Bettum ser fremover mot åpne sykehjem. 

– Tiden nå kan vi bruke til å planlegge. Vi kan også bli bedre til å nå ut med informasjon og gjøre oss attraktive for frivillige. Jeg tror det sitter ekstremt mange der ute som har lyst til å bidra som frivillig, sier Bettum. 

Hun viser til en samtale hun fikk referert til om en  kvinne som kunne ønske seg å bidra som frivillig, men at hun ikke var blitt det, fordi hun «ikke hadde blitt spurt». Folk som henne ønsker ønsker Bettum å nå ut til. 

– Frivillighet skal være vinn-vinn for alle parter. Det forplikter selvsagt litt å være frivillig, men med godt samarbeid med stedet hvor man bidrar skal den forpliktelsen som gjøres være meningsfull og positiv. Frivillighet har en verdi i seg selv for de frivillige,  og har i tillegg stor verdi for våre beboere og for ansatte, sier Bettum. 

Hun understreker hvor viktig det er at frivillige blir sett, ivaretatt og verdsatt. 

– Frivillige må ikke føle at de går i veien. Og vi som jobber på sykehjem må få øynene opp for hvor viktig frivilligheten er og legge til rette best mulig, sier Bettum.

Om Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

Jobber din kommune med Leve hele livet?