Klikk deg inn på vårt digitale norgeskart og se hvor deltakerne kommer fra. 

16. desember 2020 by Kristine Askvik

– Vi ser at mange kommuner jobber systematisk for å øke kompetansen til sine ansatte. Det kommer både pasienter, ansatte og samfunnet som helhet til gode, sier Silje B. Eikemo, konstituert daglig leder ved Verdighetsenteret.

Fra Eikemo og kollegene utviklet etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i 2017 og frem til i dag, har etterspørselen etter senterets tre etterutdanninger økt kraftig.

Alle fylker er med
I 2020 har det vært deltakere fra samtlige fylker på etterutdanningene Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Ansatte fra totalt 51 kommuner deltok på en eller flere etterutdanninger i 2020.

– Nå har vi laget en oversikt, et digitalt norgeskart, over våre deltakere fra 2016 og frem til og med 2020. Her er det mye spennende informasjon, sier Eikemo.

I norgeskartet kan du se hvilke kommuner som har deltatt og hvor mange som har deltatt fra hver kommune. Her finner du tall fra 2016 og frem til i dag. Her kan du også lese om utvalgte prosjekter som deltakerne har gjennomført ved sin arbeidsplass eller i sin kommune.

Se det digitale norgeskartet her

 

Digitalt og mer tilgjengelig
Verdighetsenteret er finansiert over statsbudsjettet og får sine midler via budsjettet til Helse – og omsorgsdepartementet. Overføringene ble tilnærmet doblet i 2020, for å dekke stor etterspørsel etter kompetanseheving i eldreomsorgen.

– Vårt mål er å nå flest mulig i hele landet. I år er utdanningene blitt digitale og dermed rimeligere og mer tilgjengelig. Vi håper det senker terskelen for å delta, sier Eikemo.

– Nå halverer vi prisene på alle våre digitale etterutdanninger

Jobber din kommune med Leve hele livet?