Nå får beboere i eldreboliger i Bergen endelig komme seg ut, takket være et helt nytt tilbud.

1. mars 2021 by Kristine Askvik

I februar 2021 ble tilbudet “Kultur på hjul” lansert.

Solveig Kari Grøndal (i midten) og Valgerd Eline Losnegård (til høyre) som bor i Slettemarken Omsorgsbolig var to av de første som fikk være med. På bildet øverst blir de hjulpet ut til minibussen av ergoterapeut Cecilie Eike.

En minibuss henter beboere i de kommunale omsorgsboligene i Bergen. Turen går dit hvor beboerne selv ønsker.

Tilbudet er også blitt omtalt i Bergens Tidende.

Egen minibuss
– Vi kan kjøre til kino, teater, bibliotek eller museum, eller bare kjøre en tur. Tilbudet ble tatt veldig godt imot av beboerne, sier Cecilie Eike, ergoterapeut ved Slettemarken Omsorgsbolig.

Foreløpig er tilbudet koronatilpasset og minibussen kjører bare sightseeingturer uten at passasjerene går av, og det er kun 1-2 beboere med i tillegg til sjåfør og ansatt.

Etter hvert er planen at frivillige kan være både sjåfører og bussverter på turene.

– Beboerne sa de hadde hatt det kjempekjekt på turene. Mange har følt seg ensomme det siste året. Nå får de komme ut og se noe annet enn leiligheten sine. Vi oppdaget også at noen har talent til å være guide for andre. Vi ønsker mest mulig brukermedvirkning inn i prosjektet, sier Eike.

Prosjektet er utviklet av aktivitetskoordinator Stine Lampe og frivillighetskoordinator Marianne Hestholm i Bergen kommune. Eike er med i prosjektgruppen sammen med de to.

Kultur på hjul har fått pengestøtte fra Statsforvalteren i Vestland for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre.

Utviklet sitt eget frivilligprosjekt
Alle tre har til felles at de har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

I utdanningen blir deltakerne drillet i hvordan man skal utvikle og gjennomføre frivillighetsprosjekter i eldreomsorgen. Samtidig får deltakerne tett oppfølging fra Verdighetsenteret.

Les mer om den digitale utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg her.

– Dette er virkelig en inspirerende og nyttig videreutdanning, der man lærer mye gjennom variert arbeid og erfaringsutveksling med andre studenter, sier Eike.

I løpet av utdanningen velger hver deltaker ut et prosjekt som de utvikler og gjennomfører i forbindelse med utdanningen.

Skal lage hyggekvelder
Eike er nå i gang med å planlegge sitt prosjekt som er knyttet til utdanningen. Hennes mål er å aktivisere enda flere av dem som bor i omsorgsboliger.

– Vi ser at det gjerne er de med størst hjelpebehov som benytter seg av dagtilbudene våre. Nå ønsker vi å lage et tilbud for de mer funksjonsfriske også som vi har kalt for «Hyggekveld» sier Eike.

Hun leder prosjektet sammen med Randi Nepstad i Dreggen Omsorgsbolig. Snart starter de opp et pilotprosjekt hos Dreggen.

– Vi skal spørre beboerne hva de har lyst til å gjøre og skape et tilbud som er med mest mulig brukermedvirkning, forklarer Eike.

Tilbudet vil være på ettermiddagen og kveld og for eksempel bestå i felles måltider eller kreative verksteder. Også her vil frivillige bli involvert, når det lar seg gjøre etter pandemien.

– Selv om disse beboerne er mer funksjonsfriske, er de også ensomme. Vi håper tilbudet vil skape mer fellesskap, sier Eike.

Oppfordring til andre
– Hva er ditt tips til andre som ønsker starte et frivilligprosjekt i eldreomsorgen?
– Inkluder brukerne! Se ressursene til brukerne og la brukerne være med og utforme tilbudet.

(Foto øverst: Alice Bratshaug/Bergens Tidende)