Ulike aktører som jobber for frivilligheten bør møtes oftere. Sammen kan vi skape gull, sier rådgiver Ann-Kristin Nordal-Seljestokken ved Verdighetsenteret. 

8. mars 2021 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret styrker nå teamet med Ann-Kristin Nordal-Seljestokken. Hun er ansatt som rådgiver ved avdeling for Frivillighet og kultur. Der vil hun blant annet undervise på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg

– Mitt ønske er at det skal legges til rette for en levende og mangfoldig frivillighet i eldreomsorgen, sier Nordal-Seljestokken.

Bygget opp møteplass
Hun kommer fra en stilling som frivillighetsrådgiver i Bergen kommune. Der jobbet hun politisk med å legge til rette for frivillighet. Hun bygget blant annet opp møteplassen Frivillighetsutvalget. 

– I Frivillighetsutvalget inviterte vi store organisasjoner som Bergen Røde Kors og Den norske turistforening inn for å øke samskapingen med kommunen. Når dyktige folk samles på den måten, oppstår det en rekke synergier. Du blir kjent med andre, lærer av hverandre og det blir lettere å skape samarbeid etterpå, sier Nordal-Seljestokken.

Nå oppfordrer hun alle landets kommuner om å lage en tilsvarende møteplass for frivilligheten.

– Gjennom å automatisere slike treff, styrker du frivilligheten. Når det er noe som ligger fastlagt, blir det gjennomført og det er forutsigbart for deltakerne. I Bergen la vi opp til 2-3 treff i året, i tillegg til konferanser for frivillig sektor og en stor markering av Frivillighetens dag, forteller hun.


Ny rådgiver: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken

Enklere å finne rett person
I en stor kommune som Bergen var det en fordel for både enkeltpersoner og organisasjoner å vite hvem som var rett person å ta kontakt med hvis man hadde forespørsler om frivillighet. Møteplassen gjorde det lettere å få kontakt med riktig person. Dette er overførbart til alle kommuner, uavhengig av størrelse.

I både kommuner og organisasjoner er det mange som jobber alene med frivillighet. Du har gjerne ingen kolleger som jobber med det samme.

– Det gjør det ekstra viktig med slik møteplasser. I tillegg til nyttige kontakter, blir menneskene du møter også som kollegaer. Det prøver vi også å skape på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg og vi får tilbakemeldinger om at fellesskapet er viktig for deltakerne, sier Nordal-Seljestokken.

Stort potensial
Statistikken viser at de fleste som er frivillige i Norge, er det innenfor idrett og kultur. Nordal-Seljestokken mener det er et stort potensial for økt frivillighet innen eldreomsorgen.

– Vi vet at opptil 70 prosent av oss svarer ja på spørsmål om vi ønsker å bidra som frivillig, men mange blir ikke spurt. Vi må bli flinkere til å synliggjøre frivilligheten og bli flinkere til å spørre. Vi må være bevisst på at vi både skal rekruttere flere, men også beholde flere. De som er frivillige gir av sin egen tid, og da er det viktig at frivillige blir ivaretatt på en god måte. Det er også noe vi går gjennom på utdanningen, sier Nordal-Seljestokken.