I 25 år har Astrid Grete Torheim ledet Eid frivilligsentral. Nå har hun tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg for å bli enda bedre på samskaping.

10. mars 2021 by Kristine Askvik

Den ferske kommunen Stad jobber nå for å iverksette reformen Leve hele livet.

– Vårt mål er å skape mer aktivitet, når det blir lov å skape aktivitet igjen, sier Astrid Grete Torheim.

På bildet øverst står hun sammen med daværende leder Heikki Holmåas i Frivillighet Norge og kultursjef Geir Holmen i Stad kommune på Frivillighetens dag i 2019. Da var daværende Eid kommune nominert til Årets frivilligkommune.

Torheim leder en av to frivilligsentraler i kommunen.

Nylig har hun tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

– Vi er i oppstarten av arbeidet med Leve hele livet. Nå når jeg tok utdanningen var det akkurat som om noen brikker falt på plass. Jeg fikk den kunnskapen som jeg trenger for å jobbe videre med reformen i kommunen, sier Torheim.

Samarbeid og samskaping
Samskaping er sentralt i reformen. Torheim mener det er viktig å kunne lære mer om hverandre og på den måten kunne samarbeide og samskape bedre.

– Frivilligkoordinering handler om å forstå hverandre sin motivasjon. Den frivillige har sin motivasjon og engasjement. De ansatte har sine rutiner og instrukser. Det handler om å basiskunnskap om hverandre og da får man ting til mye bedre.

Hun oppfordrer både politikere og kommuneledere til å skaffe seg mer kunnskap om samskaping, og anbefaler utdanningen som en kunnskapsbase for de som skal jobbe med Leve hele livet.

Frivilligkontakter i hver enhet
Gjennom utdanningen skal Torheim og kollega Maria Helgesen ved Selje frivilligsentral gjennomføre et frivilligprosjekt. Prosjektet deres går ut på å etablere frivilligkontakter ved alle enheter i helse- og omsorgsfeltet i kommunen.

– Det kan hende vi også går ned på avdelingsnivå. Det får vi se litt. Vi er spent på hvordan dette går. Målet vårt er også å etablere gode og effektive samarbeidsrutiner mellom de ansatte, frivilligsentral og frivillige, forklarer Torheim.

Innovasjon og samskaping
Stad deltar i ulike prosjekter for å fremme innovasjon og samskaping i kommunen. Blant annet har de et samskapingsprosjekt sammen med Nordre Follo kommune og Telemarksforskning. De har også hatt en innovasjonsgruppe internt i kommunen, der begge de to frivilligsentrallederne har deltatt.

– Kommunen sitt samfunnsmål i kommuneplanen er «Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag». Det klarer vi best når vi kan mest mulig om hverandre og samskapingsprosesser, sier Torheim.