Vil du bidra å øke kunnskap om og engasjementet for frivillighet i eldreomsorgen?

10. mars 2021 by Kristine Askvik

Vi søker en dyktig formidler i 100 prosent fast stilling som er initiativrik, selvstendig og har et sterkt engasjement for eldreomsorg og frivillig innsats.

Verdighetsenteret utdanner frivillighetskoordinatorer i hele landet, holder kurs, foredrag, konferanser og debatter. Som rådgiver hos oss jobber du med fagutvikling og formidling av kompetanse innen frivillighet i eldreomsorgen. Du vil også bli involvert i vårt arbeid med rådgivning og veiledning rettet mot kommuner som ønsker å styrke sin kompetanse på frivillighet i helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker oss en trygg fagperson med erfaring fra ledelse av frivillige, gjerne fra organisasjonslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og foredragsvirksomhet på feltet frivillighet i eldreomsorg
 • Utvikling/videreutvikling av kurs og opplæringskonsepter innenfor feltet
 • Bidra med å avholde etterutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av deltakere
 • Produksjon av fagtekster
 • Bistå Oslo-kontoret med gjennomføring av samlinger og arrangementer

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, gjerne mastergrad
 • Ønskelig med videreutdanning innen frivillighet
 • Erfaring fra frivillighetskoordinering, fortrinnsvis med og for eldre
 • Pedagogisk erfaring og/eller utdanning

I tillegg legger vi vekt på:

 • Oversikt over frivillighetsfeltet og erfaring fra frivillig sektor
 • Interesse og engasjement for en bedre eldreomsorg
 • Digital kompetanse og erfaring fra/kjennskap til digital undervisning
 • Kunnskap om og erfaring med prosjektarbeid
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og kreativt miljø
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk og kvalifikasjoner 

Kontor i Bergen. Noe reise må påregnes på sikt. Ønskelig med snarlig tiltredelse.
For ytterligere informasjon ta kontakt med Julie Tessem på tlf: 98402729.

Søknad med CV sendes til jt@verdighetsenteret.no innen 05.04.21.