– Jeg har noen fantastiske ansatte som brenner for palliasjon, sier avdelingsleder Simone Pearson i Namsos. Hun håper flere pasienter kan få dø hjemme. 

16. april 2021 by Kristine Askvik

Døden kan være skremmende å snakke om, også for sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber med døende på sykehjem eller i hjemmesykepleien. Det ønsket Simone Pearson å gjøre noe med. For fem år siden begynte hun arbeidet med å løfte opp og frem palliasjon i hjemmesykepleien i Namsos. 

På bildet øverst er Simone Pearson (til høyre) sammen med sykepleierne Lill K. Holien (fra venstre) og Camilla Flått. Det var disse tre som nylig tok etterutdanningen Palliativ eldreomsorg sammen.

– Før sendte vi døende pasienter raskt til sykehus. Nå vet vi hvordan vi skal ta godt vare på dem hos oss, her lokalt. Vi har blitt bedre på lindrende behandling. Nå er det slik at de ansatte omtrent «krangler» om å få være fastvakt hos døende pasienter, sier Pearson. 

De ansatte ved Namsos bo – og velferdssenter der Pearson jobber, har både hjemmeboende pasienter og pasienter i omsorgsboliger. 

Bedre tilrettelegging for hjemmedød
– Nå er vi flinkere til å legge til rette for hjemmedød i forhold til tidligere. Vi har lager palliasjonsskrin, og vi samarbeider tett med fastleger og får veiledning fra palliativt team ved sykehuset. Målet vårt fremover er blant annet å bli enda bedre på forberedende samtaler, sier Pearson. 

Hun er opprinnelig tysk og startet sin karriere som ufaglært i eldreomsorgen der. Siden 1991 har hun jobbet innen eldreomsorg og vært særlig opptatt av palliasjon. 

Pearson er utdannet sykepleier og har videreutdanning i palliasjon ved Høgskolen i Buskerud. Vinteren 2021 tok hun den digitale etterutdanningen Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret, sammen med to av sine ansatte. 

– Etter at vi fullførte etterutdanningen har vi nå laget skjema for forberedende samtaler og vi har laget en palliativ plan i kommunen, sier Pearson. 

– Det er ikke noe poeng å ta etterutdanning dersom vi ikke implementerer den nye kunnskapen etterpå, utbryter hun. 

Les mer: Dette er etterutdanningen Palliativ eldreomsorg – se hele fagplanen
Les mer: Ledige plasser ved Palliativ eldreomsorg fra mai 2021 

– Fantastiske ansatte
Jeg har noen fantastiske ansatte som brenner for palliasjon. Vi har gjort et godt stykke forbedring innen palliasjon. Nå ønsker vi å bli enda bedre. Mitt ønske er at så mange av de pasientene som ønsker det, skal få en verdifull tid hjemme i siste livsfase, sier Pearson.

UNDERVISER: Irene Aasmul er fag- og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret og en av dem som underviser ved etterutdanningen Palliativ eldreomsorg.


– Gledelig å høre

– Det er gledelig å høre at Pearson og kollegene har klart å implementere noe av den nye kunnskapen i etterkant av etterutdanningen. Det er en av hensiktene med etterutdanningen –  å øke kunnskapen hos helsepersonell for at flest mulig eldre får en verdig slutt på livet. Da er det viktig at behandling og planer systematiseres, sier fag- og forskningsuvikler Irene Aasmul ved Verdighetsenteret.