Felles frokoster, digitalt kræsjkurs, middagsklubb eller slagplan for frivillighet. Hva ønsker du å starte opp? 

29. april 2021 by Kristine Askvik

– Våre deltakere har startet en rekke med flotte aktiviteter for eldre i hele landet. Disse tilbudene kan gi eldre økt livsglede, sier kursleder og rådgiver Beate Magerholm ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret tilbyr den digitale utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Utdanningen retter seg mot alle som samarbeider med frivillige i eldreomsorgen. En stor del av utdanningen er veiledning gjennom oppstart og gjennomføring av et prosjekt. Prosjektene kan være en aktivitet eller det kan handle om system, for eksempel at du lager en plan for bedre samarbeid med frivillige. 

Det er nå ledige plasser med oppstart i juni og i september 2021. 

Magerholm har fem tips til deg som skal starte et aktivitetsprosjekt (se nederst i saken).  Med et aktivitetsprosjekt mener vi her et prosjekt som involverer eldre, frivillige og ansatte. Se hva slags prosjekter som er startet opp i Kinn, Bergen, Eigersund, Vågå og Oslo. Prosjektene ble startet før pandemien. 

– Vi håper disse prosjektene kan inspirere, sier Magerholm. 

Kinn: Laget ABC for frivilligheten

Siv Anett Kupen og Bente Nilsen (på bildet over) fra Kinn kommune hadde som sitt prosjekt å lage en ABC for frivilligheten i kommunen. Samtidig som to kommuner ble slått sammen, gikk lederne ved de to frivilligsentralene i den nye kommunen sammen om å lage en felles plan for frivillighet. 

Les mer om erfaringene fra Kinn her og hvordan frivilligheten fikk en sterkere posisjon under koronapandemien fordi de allerede hadde en felles plan for frivillighet.

Eigersund: Fikk digitalt kræsjkurs av konfirmanter


I Eigersund ble konfirmanter engasjert til å lære opp eldre i å bruke mobil og nettbrett. Dette skjedde før koronapandemien rammet og det var mulig å være fysisk sammen. 

– De eldre ønsket særlig å lære seg å sende melding, bli trygge på å finne frem i telefonlister og ringe og ringe på Facetime, sier Eli Sleveland Berentsen, frivilligkoordinator ved Eigersund frivilligsentral. Bildet over viser to konfirmanter og en beboer som deltok på kurset. 

Opplæringen har skjedd i samarbeid med konfirmanter, konfirmantlærere, og ledere og beboere ved to bo – og servicesentre i kommunen. 

Vågå: Å få bake – selv om man bor på sykehjem

Vågå har blant landets eldste baketradisjoner. Som et frivilligprosjekt har de nå laget en egen bakestue, Bakststugu. Sykehjemsbeboer Guri (79) har bakt flattbrød siden hun var tre år. Gleden var derfor stor da hun ble invitert med til å bake på Bakststugu i Vågå.

– Jeg er så glad for at jeg kan være med å bake. Før sto jeg alltid da jeg bakte, men det klarer jeg ikke lenger. Det er så bra at det er tilrettelagt med hev/senk bakst-fjøl, for da kan jeg sitte og bake, sier Guri. 79-åringen er beboer ved Vågåheimen sjukeheim og en av de første som fikk teste Bakststugu.  

Målgruppen for prosjektet er hjemmeboende yngre og eldre seniorer, frivillige i Vågå Frivilligsentral, skoleungdom, bosatte flyktninger, beboere i institusjon og brukere av psykisk helsetjeneste.

– Hovedmålet vårt er å skape aktivitet for å motvirke ensomhet og passivitet. Det er viktig å kunne gjøre noe sammen med andre, sier Inger Kari Sæta i Vågå frivilligsentral. 

Oslo: – Frokosten her er ankeret i livet mitt, sier 97-åringen

På St. Hanshaugen i Oslo har fysioterapeut, frivillighetskoordinator og frisklivskoordinator Ritu Kalsi startet opp et frivilligprosjekt som betyr mye for det sosiale og matlysten til beboerne. Hun har i samarbeid med frivillige startet opp felles frokost for beboerne i omsorgsboligene.

97 år gamle Inger-Marie synes det blir altfor stille å sitte alene og spise. Hver eneste dag spiser hun frokost sammen med frokostgruppen i Lovisenberg Omsorg+ i bydel St.Hanshaugen. På bildet over får hun servert frokost av frivillig Anny Nerli. 

– Frokosten her er ankeret i mitt liv, sier 97 år gamle Inger-Marie. Hun bor i egen leilighet ved Lovisenberg Omsorg + i bydel St.Hanshaugen. Nå har hun tatt heisen ned til kafeen og funnet sin plass i den ene enden av langbordet. Klokken er ni og det er tid for felles frokost.

Kalsi  startet opp Frokostklubben i 2016 i samarbeid med Hjemmebaserte tjenester Lovisenberg. Hun valgte det som sitt prosjekt da hun gikk utdanningen Frivillighetskoordinator-eldreomsorg.

Bergen: Klubb Galant fikk besøk av statsministeren 

Det er ikke Erna Solberg, men frivillig Donja Allcotby (18) som er stjerna for beboerne ved Engensenteret i Bergen.

På bildet over ser du statsministeren sammen med en beboer og frivillig Donja Allcotby.

Rundt én gang i måneden forvandles den ene dagligstuen her til en restaurant. Det kommer vin på bordet. Friske blomster. Levende lys. Det er klart for møte og middag i Klubb Galant.

– Før hver klubbkveld får medlemmene invitasjon. Der står menyen og dresskoden. Antrekket skal være pent, sier initiativtaker og aktivitør Vibekke Furnes.

Stemningen er upåklagelig når ti beboere, frivillige, skoleelever og ansatte er samlet rundt bordet ved Engensenteret.

– Jeg har sett et behov for at mange av beboerne våre ønsker å ha et sted å møte andre for å ha det sosialt sammen. På den enkelte avdeling er gjerne beboerne på ulike stadier i sykdommen. Her i klubben samler vi dem vi tror kan ha utbytte av å møtes og oppleve noe sammen, sier Furnes.

Ønsker du å starte et aktivitetsprosjekt? 

Vår rådgiver Beate Magerholm har følgende fem råd til deg som skal starte opp et prosjekt nå: 

1: Kartlegg behov. Hvilke aktiviteter savner beboerne på sykehjemmet eller gjengen på seniorsenteret? Det å skape et tilbud ut fra målgruppens egne ønsker er viktig.

2: Inviter samarbeidspart med i planleggingen. Hvis du for eksempel skal starte en aktivitet i samarbeid med frivillige – ta med de frivillige i planleggingen. Det gir flere perspektiver til hvordan dere kan nå målet, og det gir eierskap. Lytt gjerne også til råd fra de som skal delta på aktiviteten

3: Forankre prosjektet. Forankre prosjektideen i ledelse, og i organisasjonens, frivilligsentralens eller kommunens egne målsettinger. Finnes det strategidokumenter, kommuneplaner, eller nasjonale dokumenter som underbygger behovet du ser for ditt prosjekt? Synliggjør dette!

4: Involver medarbeiderne i gjennomføring av prosjektet. Dersom dine kollegaer får komme med sine innspill til organisering av aktiviteten dere skal starte opp, vil det være lettere å gjennomføre som et team. Jo flere som brenner for prosjektet – jo større sjanse for at det blir bærekraftig.

5: Hold hodet kaldt! Det blir ikke alltid slik man hadde tenkt. Ting kan ta lengre tid, eller prosjektet kan ta en helt annen vending enn du hadde planlagt. Ikke mist motet. Fremdriftsplan og delmål kan justeres. Kanskje ender dere opp med et prosjekt som blir enda bedre enn forventet, nettopp fordi dere gjorde overraskende erfaringer på veien?