Vi har snakket med ordførerne i Alta, Sortland, Midt-Telemark, Bergen og Molde om kompetanseheving for sykepleiere i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 12.mai. 

12. mai 2021 by Kristine Askvik

I løpet av et år deltar flere hundre sykepleiere fra hele Norge på fagdager og etterutdanninger i regi av Verdighetsenteret.  

Det siste året har Alta, Sortland, Midt-Telemark, Bergen og Molde vært blant de kommunene som har  sendte flest sykepleiere til fagdager i palliasjon og akuttmedisin, og etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Se videointervju med ordførerne nederst i saken. 

Mer komplekse hjelpebehov stiller helt nye krav til sykepleierne i kommunene, skriver Irene Aasmul, ph.d. sykepleier og fag – og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret (nederst til høyre på bildet øverst) i en kommentar i anledning sykepleierdagen 12.mars.

Vi spurte ordførerne – hvorfor satser dere på kompetanseheving for sykepleiere i din kommune?
Og hvilken betydning har kompetanse i forhold til rekruttering av nye sykepleiere? 

 

Siri Blichfeldt Dyrland (Sp)
Ordfører, Midt-Telemark
– Vi velger å satse på kompetanseheving av flere grunner. For det første har vi en omsorgstjeneste som er i utvikling. Vi får stadig nye pasienter og nye utfordringer. Det krever ny kunnskap. Her er det viktig å henge med og gi sykepleierne mest mulig kompetanse, så de kan gjøre en best mulig jobb. For det andre gir det trygghet og mestring å få en slik kompetanseheving. Sykepleieren som arbeidstaker vil da se på det som positivt, og kanskje vil det gi enda større grunn til å bidra inn i avdelingen. Det virker også positivt på arbeidsmiljøet. Så det blir en slags vinn-vinn-situasjon. For det tredje – kompetanse er det viktigste som er for å sikre at innbyggerne får forsvarlige og gode tjenester. 

Karl Erling Nordlund (Sp)
Ordfører, Sortland
– Med samhandlingsreformen fikk vi ansvar for flere pasientgrupper enn vi har hatt tidligere. Nå er det andre sykdomsbilder som kommunen har ansvar for, sammenlignet med tidligere. Derfor har vi også behov for økt kompetanse. Dette var årsaken til at vi trengte mer akuttmedisinsk kompetanse og at vi samarbeidet med Verdighetsenteret om å tilby etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg for sykepleiere i vår kommune. Til høsten skal vi ha et nytt kull fra kommunen som skal ta denne etterutdanningen. 

– Kompetanse er også viktig når det gjelder å rekruttere gode sykepleiere. Vi har en filosofi om at når vi klarer å skape gode arbeidsmiljø – blant annet ved hjelp av høy kompetanse – så er det mer attraktivt for nye å komme inn. 

Marte Mjøs Persen (Ap)
Ordfører, Bergen
– Den viktigste grunnen til at vi satser på kompetanseheving er at vi ønsker kvalitet i tjenestene våre. Det å ha dyktige fagarbeidere og utdannede sykepleiere i kommunen – er viktig for å gi et kvalitativt og godt tilbud. En annen hovedårsak til å satse på etterutdanning for sykepleiere er å beholde og rekruttere nye dyktige ansatte. Da er både etter – og videreutdanning en viktig del av det å være en god arbeidsgiver for sykepleierne i Bergen kommune.

– Nå har vi også åpnet et heltids-sykehjem i Bergen. Kanskje det første i landet? Der er alle stillinger lyst ut som hele stillinger. Det andre handler om kompetanse og kompetanseheving – og kunne gi arbeidstakerne gode tilbud – til etter og videreutdanning gjennom hele løpet som arbeidstaker i Bergen kommune. 

Monica Nielsen (Ap)
Ordfører, Alta
– I Alta så er det et stort behov for sykepleiere med god kompetanse. Vi er en kommune på snart 21.000 innbyggere – som ikke har sykehus. Samtidig som vi har et velutbygd spesialisthelsetilbud. For oss er det viktig at vi har bredden i kompetanse. Vi har har hatt deltakere på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg nå i 2021. 

– For oss er det viktig at de som gir tjenester til våre innbyggere har god kompetanse og har trygghet i det viktige arbeidet de gjør. Vi har også ambisjoner om at mennesker i Alta skal få lov til å bo lenger hjemme og da er det viktig at oppfølgingen av dem er best mulig.

Torgeir Dahl
Ordfører, Molde (H)
– Vi ser at grenseskillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har endret seg. Vi har mye sykere eldre i vår omsorg i dag, enn det vi hadde for 10 til 15 år siden. Vi er helt avhengige av dyktige og kompetente sykepleiere. Vi vet at sykepleiere er mangelvare. Vi er nødt til å stelle pent med dem. Vi er nødt til å gi dem kompetanseheving. Vi ser at behovet for kompetente sykepleiere har blitt større.

– Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med sykepleierne våre. Det handler om lønn, totale betingelser og muligheten for kompetanseheving. I sum håper jeg vi kan utvikle dette fagområdet enda videre – for jeg er helt sikkert på at stadig større oppgaver faller etter hvert på kommunehelsetjenesten.