Hvordan kan kunst og kreativitet være en naturlig del av helhetlig omsorg, i et samspill mellom pleie – og omsorgsarbeidere, pårørende og frivillige? Og hvordan ivareta kunsten og kulturens egen verdi i møte…

3. juni 2021 by Kristine Askvik

Hvordan kan kunst og kreativitet være en naturlig del av helhetlig omsorg, i et samspill mellom pleie – og omsorgsarbeidere, pårørende og frivillige? Og hvordan ivareta kunsten og kulturens egen verdi i møte med helse – og omsorgssektoren?

I webinaret vil det bli løftet frem eksempler og prosjekter som belyser litteraturen, musikken og billedkunstens muligheter og betydning for helse og livskvalitet i eldreomsorgen.

Webinaret arrangeres av Verdighetsenteret (VS) og nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (NKKHO).

Medvirkende:
Helga Anspach – formidler, KODE
Frode Grytten – forfatter
Odd Håpnes – daglig leder, NKKHO
Oddgeir Synnes – førsteamanuensis, VID vit.høgskole
Julie Tessem – leder, Frivillighet og kultur, VS
Wenche Torrissen – professor, fagansvarlig drama/teater, NKKHO
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, VS
Irene Aasmul – Fag- og forskningsutvikler, VS

Mer info og påmelding