Karmøy satser på etterutdanning for sine aktivitetskoordinatorer. Med felles kompetanseløft er målet å skape enda mer aktivitet for de eldre i kommunen. 

5. juli 2021 by Kristine Askvik

– Jeg håper å få til et godt samarbeid med støtteforeningen ved Åkra sykehjem og andre frivillige som er tilknyttet sykehjemmet. Jeg håper vi skal klare å skape enda mer glede for beboerne. Det kan bli lange dager. Det er kjekt når noe skjer, sier kultur – og frivillighetskoordinator Natalie Medhaug ved Åkra sykehjem (i hvitt på bildet øverst). 

MELD DEG PÅ NÅ: Ledige plasser på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg med oppstart i november

På bildet er hun sammen med frivillighetskoordinator Tove Matre i Karmøy Røde Kors (fra venstre) , og kultur – og aktivitetskoordinatorene Thomas Bentsen, Synnøve Krygård og Ruth Tove Eriksen ved sykehjemmene i kommunen.

Karmøy ønsker flere aktiviteter for sine eldre. Kommunen har blitt kåret til landets beste frivillig-kommune og Leve hele livet-kommune. Nå øker de kompetansen for både koordinatorer og ledere i kommunen, og systematiserer samarbeidet mellom kommune, frivillige og frivillige organisasjoner. 

Karmøy ønsker å skape økt aktivitet for sine eldre. Her kan du møte 98 år gamle Peder Jakob som er med på sykkeltur.

Natalie og tre andre koordinatorene ved sykehjemmene i kommunene, har tatt etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret våren 2021. I løpet av den ni dager lange digitale etterutdanningen er det en rekke ulike foredragsholdere som har ulike roller innen frivillighet i eldreomsorg. Medhaug fikk blant annet høre erfaringer fra frivillige. 

– Det var veldig nyttig, sier hun. 

Starter prosjekt ved egen arbeidsplass
En viktig del av utdanningen er at hver enkelt deltaker planlegger et prosjekt ved sin arbeidsplass eller i sin kommune. Verdighetsenteret sine rådgivere følger deltakerne tett og veileder i prosjektet.

Ruth Tove Eriksen er kultur – og aktivitetskontakt ved Kopervik sykehjem. Der samarbeider hun tett med blant andre frivillighetskoordinator Tove Matre i Karmøy Røde Kors. Matre har også tatt etterutdanningen nå i vår. 

– Målet fremover å systematisere samarbeidet mellom frivillige organisasjon og kommunen, sier de to navnesøstrene. 

Synnøve Krygård er kultur- og aktivitetskoordinator ved Vea sykehjem. Hun er bindeleddet mellom blant andre besøkstjenesten og avdelingene. Synnøve tok også etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorgen våren 2021. Hun er godt i gang med å planlegge sitt prosjekt. 

– Jeg er opptatt av å bruke dans og musikk sammen med beboerne. Mitt prosjekt er å starte opp en dansegruppe som skal hete Fryd og gammen, sier Synnøve.

På utdanningen fikk hun høre om andres prosjekter rundt om i hele landet. 

– Det var inspirerende! 

Fersk koordinator
Thomas Bentsen er ny i rollen som kultur – og aktivitetskontakt ved sykehjemmet. Som sitt prosjekt i etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg skal han kartlegge beboerne sine ønsker.

– Jeg skal spørre dem om hva slags aktiviteter de ønsker. Jeg skal også kartlegge hvilke samarbeidspartnere vi har i dag, og finne ut hvordan vi ønsker å jobbe videre, forteller Thomas. 

Han er tydelig på hva som er målet:

– Vi ønsker et sykehjem med masse aktivitet, et levende sykehjem.