Verdighetsenteret starter nå opp et helt nytt tilbud for leger. Kurset ledes av faglig leder og overlege Sebastian von Hofacker. 

13. august 2021 by Kristine Askvik

– Leger står i en rekke utfordrende situasjoner når det gjelder sårbare og døende eldre. Det krever at legene er gode på å kommunisere. Hvordan strukturerer man en familiesamtale, en samtale om prognose og behandlingsbegrensning? Hvordan forholder leger seg til sterke følelser hos pasient eller pårørende? Det viser seg at ferdighetene for å løse disse kommunikative oppgavene kan trenes. Jo oftere du trener under veiledning, jo tryggere blir du, sier Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret. 

Han har selv 20 års erfaring innen palliasjon, og trekker frem god kommunikasjon som avgjørende for å gi et godt tilbud til pasienter og pårørende. 

Hofacker er kursleder sammen med Siri Steine, seksjonsoverlege ved Palliativt senter ved Ahus.

– På kurset skal vi gjøre deltakerne bevisst på egne læringsbehov og trene på ferdigheter i relevante oppgaver som forhåndssamtale, samtale om å avslutte behandling, samtale om død, krevende samtaler med pårørende og dialog med kolleger, sier Hofacker. 

Deltakere vil trene på å lage en agenda for samtaler, empatisk lytting, bruk av åpne og mer lukkede spørsmål, bruk av pauser og tempo-justeringer og å respondere på følelser som kan komme til uttrykk hos pasient og pårørende. 

– Vi vet at leger er opptatt av god kommunikasjon. Kursdeltakerne får trene enkeltferdigheter i korte samtaler. De vil få konstruktiv feedback fra resten av gruppen og få mulighet til å prøve ut en justert tilnærming til  samme situasjon. På denne måten finner deltakeren ut hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Vi vet at dette kan styrke legens trygghet i en krevende arbeidshverdag, sier Hofacker. 

Pilotkurset varer i to dager og holdes fysisk i Bergen 23. og 24. august. Kurset er gratis. 

Kurset er aktuelt for sykehjemsleger, allmennleger, ALIS, og Medisinstudenter (5. og 6. år) og søkes godkjent som emnekurs.  

Ønsker du mer informasjon eller å melde deg på?
Ta kontakt med Sebastian von Hofacker her.