Helseminister Bent Høie lover kompetanseheving til alle ansatte i eldreomsorgen og vil fjerne roten til all dårlig samvittighet blant ansatte.

18. august 2021 by Kristine Askvik

Helseminister Bent Høie trekker frem tre faktorer for å sikre kvalitet i eldreomsorgen. De tre faktorene han trekker frem er flere fulltidsstillinger, økt kompetanse og god ledelse. Dette sa han fra scenen under panelsamtalen «Viruset og verdigheten» under Arendalsuka. Samtalen ble arrangert av Fagforbundet og Verdighetsenteret. Du kan se panelsamtalen i opptak her. 

Verdighetsenteret og daglig leder Silje B. Eikemo (til venstre på bildet over) ba Høie utdype hvordan regjeringen skal sikre kompetanseheving i eldreomsorgen.

– Hva skal dere gjøre for å øke og sikre kompetansen til ansatte på sykehjem, Høie? 

– Vi skal gi alle ansatte en mulighet til å få en etterutdanning og påfyll av kompetanse ved å samarbeide med Verdighetsenteret og mange andre.

Det er viktig at kompetansehevingen er planlagt. Det må være kompetanse som det reelt sett er bruk for på sykehjem, og der har vi fortsatt et stykke å gå.

– Det er et stort behov for flere ansatte og mer kompetanse. Hva kan du love de som jobber i eldreomsorgen? Blir det et skikkelig løft?

– Nå har vi øremerket over to milliarder til dette i årlige budsjetter. Vi ser nå at mange tusen i eldreomsorgen får kompetanseheving. Og dette skal vi fortsette med. Vi skal forankre dette enda bedre med fagorganisasjonene – for å få enda mer igjen for det.

– 70 prosent av de ansatte i eldreomsorgen sier de vurderer å slutte. Hva skal du gjøre med det?

– Det som jeg synes blir interessant er å spørre de 30 prosentene som ikke har tenkt til å slutte – hvorfor vil de bli værende? Hvis de opplever at de har god bemanning, gode kolleger og god kompetanse – og at de kan gå hjem fra jobb med god samvittighet, at de har gode ledere og får utviklet seg faglig. De må vi lytte til – for da vil de 70 prosentene følge de 30, sier Høie.

Håper ministeren holder ord
– Det er gledelig å høre hva Høie sier. Det er et enormt behov for økt kompetanse i eldreomsorgen. Det må legges til rette for livslang læring, slik at de ansatte til enhver tid har oppdatert kunnskap og føler seg trygge i jobben. Bare på den måten kan vi sikre en god og verdig omsorg, behandling og pleie for våre sårbare gamle, sier Eikemo.