Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) trekker frem svakheter som har blitt ekstra tydelig under pandemien. – Vi har sett hvordan folk som jobber i eldreomsorgen har vært livredde for å ta vakter på to ulike…

18. august 2021 by Kristine Askvik

Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) trekker frem svakheter som har blitt ekstra tydelig under pandemien.

– Vi har sett hvordan folk som jobber i eldreomsorgen har vært livredde for å ta vakter på to ulike sykehjem, for at de skal spre smitte mellom sykehjem. Pandemien har avdekket svakheter særlig to svakheter – at det er for lav grunnbemanning og at det er for mye bruk av deltidsstillinger. Disse svakhetene må vi gjøre noe med nå, sier Tuva Moflag under panelsamtalen «Viruset og verdigheten» under Arendalsuka onsdag 18.august.

Panelsamtalen ble arrangert av Verdighetsenteret og Fagforbundet.

Se panelsamtalen i opptak her

– Det jeg har vært mest opprørt over – er det som skjedde med de sykeste eldre. Det var mange som måtte dø uten de nærmeste rundt seg. Det har vært mange hjerteskjærende eksempler på dette. Og det skjedde uten etisk diskusjon om hva man holdt på med. Vi kan ikke gjøre det på denne måten under neste pandemi, sier helsepolitiker Kjersti Toppe.

Fag – og forskningsutvikler Irene Aasmul fra Verdighetsenteret har forsket på koronapandemien på sykehjem i samarbeid med Omsorgsforskning Vest, og deltok i panelsamtalen.

–  Det er et skrikende behov for gode strategier for å takle neste pandemi. De sårbare gamle er de mest komplekse pasientene vi har i samfunnet, vi jeg påstå. Da kreves det mer kompetanse inn i eldreomsorgen, sier Aasmul.

Verdighetsenteret har merket en enorm etterspørsel etter fagdager, kurs og etterutdanningen i løpet av pandemien. Helseminister Bent Høie trakk også frem nettopp kompetanse som en del av løsningen – om hvordan sikre kvalitet i eldreomsorgen både i en normalsituasjon og under en pandemi.

– For å sikre kvalitet i eldreomsorgen handler det om de samme faktorene både når det er pandemi og når det ikke er pandemi. Det handler om flere heltidsstillinger, god kompetanse og god ledelse, sier helseminister Bent Høie.