Verdighetsenteret søker en dyktig leder for avdelingen Frivillighet og kultur. Søknadsfrist er 19.september.

1. september 2021 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret søker en dyktig leder for avdelingen Frivillighet og kultur som er utviklingsorientert, samlende, strategisk og har et sterkt engasjement for eldreomsorg og frivillig innsats.

Stiftelsen Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Våre fagområder er palliasjon, frivillighet og akuttmedisin. Vi har et særlig fokus på etikk og den økende andelen personer med demens. Senterets arbeid retter seg mot helsepersonell, frivillighetskoordinatorer, frivillige, sårbare gamle og deres pårørende, beslutningstakere, politikere, samfunn og media. Senteret etablerer og deltar i nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til dette.

Verdighetsenteret utdanner frivillighetskoordinatorer i hele landet, holder kurs, foredrag, konferanser og debatter. I tillegg tilbyr vi rådgivning og veiledning rettet mot kommuner som ønsker å styrke sin kompetanse på frivillighet i helse- og omsorgssektoren. Som leder for avdelingen vil du ha ansvar for ansatte i Bergen og Oslo med høy kompetanse og lang erfaring innen ledelse av frivillige. Du vil også bli involvert i virksomhetens øvrige arbeid og delta i senterets ledergruppe.

Leder for avdelingen Frivillighet og kultur vil føre an et fagfelt og en avdeling i utvikling og vekst med et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsgiver
Stiftelsen Verdighetsenteret

Stillingstittel
Leder Avdeling Frivillighet og kultur

Søknadsfrist
19. september 2021

Ansettelsesform
100% fast stilling. Ønskelig med snarlig oppstart

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for avdelingen i tett samarbeid med faglig leder
 • Personalledelse og utvikling av tverrfaglige team
 • Utarbeidelse og realisering av mål og strategier
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Følge opp myndighetskrav
 • Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon innen avdelingens arbeid
 • Nettverksbygging
 • Delta i senterets ledergruppe

Kvalifikasjoner og kompetanse vi vektlegger:

 • Ledererfaring, gjerne fra frivillig sektor. Erfaring med fjernledelse er en fordel.
 • God oversikt over frivillighetsfeltet i Norge
 • Høyere utdannelse, gjerne mastergrad relevant for stillingen. Utdanning innen ledelse og frivillighet er en fordel.
 • Relevant erfaring innen frivillighet i helse- og omsorgssektoren
 • Evne til å lede kompetente mennesker i et tverrfaglig miljø
 • Holdning og motivasjon som stemmer overens med stiftelsens verdier
 • Selvgående, kvalitetsorientert, strategisk, strukturert og kreativ
 • En involverende lederstil og gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og kreativt miljø i vekst
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale

Arbeidssted er Bergen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For ytterligere informasjon kontakt konstituert daglig leder Silje B. Eikemo på mail  se@verdighetsenteret.no eller telefon 980 08 209.

Søknad og CV sendes innen 19. september til se@verdighetsenteret.no