Verdighetsenteret, Senter for medisinsk etikk (SME) og KS inviterer til gratis fagseminar 30. september. Mange påmeldte, men fortsatt ledige plasser!

16. september 2021 by Kristine Askvik

– Vi skal sette søkelyset på behovet for juridisk presisering og etisk bevisstgjøring innen feltet frivillighet i omsorg. Fagseminaret vil tydeliggjøre hvilke etiske og juridiske dilemmaer en kan møte på – og hvordan møte dem på en god måte, sier Magerholm.

Webinaret arrangeret torsdag 30.september klokken 12.00 til 13.30. Per 17.september er det 120 påmeldte til webinaret.

– Vi ser at det er stor interesse for dette temaet, både blant ansatte i eldreomsorgen, ledere og politikere. Vi har kapasitet til å ta imot 500 på webinaret, så det er fortsatt mulig å melde seg på, sier Magerholm.

Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å få tilgang. Du kan melde deg på her.

Gjennom et tverrfaglig panel med erfarne aktører innen juss, etikk og samarbeid med frivillige i eldreomsorg legger arrangørene til rette for etisk og juridisk refleksjon i løpet av webinaret.

– Målgruppen for webinaret er ledere innen helse – og omsorgssektoren, politikere og rådmenn. Det vil også være aktuelt for andre som har interesse for feltet, sier rådgiver Beate Magerholm ved avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.