Faglig leder Sebastian von Hofacker møtte arktektstudenter fra Bergen Arkitekthøgskole.

22. september 2021 by Kristine Askvik

Faglig leder Sebastian von Hofacker underviste på Bergen Arkitekthøgskole fredag 17.september.
Han innledet om hospice-filosofien, palliative omsorg og reflekterte med studentene rundt følgende spørsmål:

Hva utgjør et rom der den siste levetiden kan leves trygt?
Hva er momenter i rommet og rundt pasienten som gjør at døden er en god død?

– Studentene hadde mange spørsmål vedrørende forberedelse til døden og hvordan det er å jobbe med døende mennesker, sier von Hofacker.

Forelesningen var en del av masterkurset Grey Matter Vestlandet – exploring new form of living and ageing together

Anna Helle-Valle ledet seansen.