Hva skal ansatte gjøre og hva skal frivillige gjøre? Hvor gå grensene? Panelet går gjennom tre caser.

1. oktober 2021 by Kristine Askvik

Webinaret har blitt til gjennom et samarbeid mellom Verdighetsenteret, Senter for medisinsk etikk og KS. Det ble arrangert 30.september, men er tilgjengelig i opptak under.

– Vi går gjennom utvalgte situasjoner som vi tror kan være nyttig, for eksempel det at  frivillige ikke skal gjøre pleieoppgaver. Men hvor går grensen, spør Beate Magerholm, konstituert faglig leder ved avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Se oversikten over hvem som er med på webinaret og hva de snakker om under videoen, og spol frem til de casene som er mest aktuelle for deg!

Gjennom arbeidet med det digitale fagseminaret er det også utviklet et faghefte om tematikken.

Du kan lese og laste ned spørsmål og svar knyttet til casene her (pdf).
Faghefte. Samhandling med frivillige – etikk og juss

– Vi håper dette kan være et nyttig hefte som kan bidra til refleksjon om tematikken på arbeidsplassen din, sier Magerholm.

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, der det blant annet blir undervist i juss og etikk knyttet til samhandling med frivillige i eldreomsorgen. Det er ledige plasser med oppstart både i november og februar. Du finner mer informasjon om etterutdanningen her.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Disse deltar på webinaret:
Innledning – Christian Hellevang, KS
Fagblikk etikk – Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Fagblikk juss – Dag Heine Bjørndal, Kommuneadvokat Øygarden kommune
Samtale med utgangspunkt i utvalgte situasjoner – Dag-Heine Bjørndal, kommuneadvokat Øygarden kommune og Lillian Lillemoen, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Spilleliste for webinaret:
Innledning – Beate Magerholm, Verdighetsenteret
Innledning – Christian Hellevang, seniorrådgiver, KS (06:11)
Fagblikk etikk – Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (08.30)
Fagblikk juss – Dag Heine Bjørndal, Kommuneadvokat Øygarden kommune (22:52)
Samtale mellom Dag-Heine Bjørndal og Lillian Lillemoen med utgangspunkt i utvalgte situasjoner (34:43)
Case 1: Toalettbesøk (36:15)
Case 2: Beskyldt for å stjele (48:05)
Case 3: Å ikke få tatt farvel (1:00)
En liten oppsummering fra panelet (1:12:45)
Spørsmålsrunde (1:16:48)
Oppsummering av webinaret (1:26)