Vi møtes på Felix konferansesenter til to begivenhetsrike dager med fokus på aktivitet og frivillighet i eldreomsorg. Det blir aktuelle foredrag, erfaringsutveksling, panelsamtale med mulighet til å delta aktivt med spørsmål og innspill,…

7. oktober 2021 by Beate Magerholm

Vi møtes på Felix konferansesenter til to begivenhetsrike dager med fokus på aktivitet og frivillighet i eldreomsorg.

Det blir aktuelle foredrag, erfaringsutveksling, panelsamtale med mulighet til å delta aktivt med spørsmål og innspill, og ikke minst tid til å møte gamle kjente og stifte nye bekjentskaper.

Målgruppen er både tidligere deltakere på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, og andre med interesse for fagfeltet. Vi henvender oss både til ansatte/ledere i omsorgssektoren, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.

Program Koordinatorsamling 

 

Konferansen var fullbooket, men ved bortfallet av enmeterskravet kan vi nå frigjøre flere plasser.

– Vi er så glade for at det nå er mulig å gjennomføre konferanser i fullformat, sier Beate Magerholm ved Verdighetsenteret. Det er nå noen plasser igjen etter at de som sto på venteliste fikk tildelt plass – så her er det første til mølla.

Disse kan du møte på konferansen:

Bente Lund Jacobsen er eldreombud og leder arbeidet i Eldreombudet. Jacobsen ble utnevnt av Kongen i statsråd og startet i juli 2020. Stillingen som eldreombud er et åremål på seks år.

Tv-profil og eventyrer Samuel Massie har vært frivillig ved sykehjem og har et bestevenn-forhold til sin bestefar. Dette har endret hvordan han ser på livet. Du kan møte både Samuel og bestefaren Arne Ulvolden under høstens konferanse i Oslo. Her vil de snakke om livskunst og gode møter mellom generasjonene.

– Å være frivillig og møte gamle gir meg et vanvittig viktig perspektiv. Jeg har vært frivillig ved lindrende enhet. Når døden venter rundt neste hjørne, forstår man viktigheten av å leve når man kan, sier Samuel. Han har en oppfordring til alle unge:

– Det er viktig at vi ser bak skallet til de gamle. De har fortsatt en viktig rolle og kan tilføre samfunnet mye, og enda viktigere oss som individer. Vi må gi gamle sjansen til å fortsatt være viktige medmennesker, sier han.

Skuespiller Helge Jordal, i samtale med Verdighetsenterets brobygger, Sverre Chr. Wilhelmsen. Etter et langt liv i rampelyset; Over 200 teaterroller, mer enn 30 spillefilmer og rundt 30 TV-produksjoner vil den humørfylte bergenseren her få spillerom for refleksjoner om liv, samfunn og kunstens muligheter – «krydret» med tekster, dikt og sang.

Når hele teater- og film-Norges tøffe kjuagutt nå har rukket å bli 75, er det ikke til å unngå at han også gjør seg noen tanker om det å bli eldre. Og om betydningen av å løfte frem den innsatsen våre forfedre også har gjort for landet – og anerkjenne deres kunnskap og livserfaring. Her kan også andre stikkord komme til anvendelse: Den enkeltes unike livshistorie, vår hang til å marginalisere grupper vi stempler som «svake» og eldre som ressurs.

«Det er egentlig umulig å forstå at man skal forsvinne en gang, det er så spennende å være til!»
(Helge Jordal om scenekunst, liv, aldring og erfaring)

Kollektivet – Ungdom flytter inn på sykehjem. I tre år har Paulus Sykehjem jobbet med Prosjekt Kollektiv! Kan eldre og unge bo sammen på et sykehjem? Kan ulike generasjoner som bor på samme sted utvikle vennskap? Kan de lære av hverandre? Kan kollektivet gi en annen sosial kontakt og hygge i tillegg til det helsepersonell gir. Å vise frem livet i et sykehjem er i seg selv svært viktig. Hva kan gjøres annerledes for å være et HJEM, og ikke minst hvordan kan vi få flere unge til å velge en slik fantastisk arbeidsplass». I mars i fjor flyttet det inn seks ungdommer i de tomme leilighetene i fjerde etasje på Paulus Sykehjem. En kort stund etter innflyttingsdagen stengte Norge ned, og prosjektet ble noe helt annet enn det de hadde sett for seg. Prosjektet har blitt tv-serie (Produksjon: Monster Entertainment) og serien kan ses på TVN fra 2. februar 2021. Møt ungdommene og gjengen bak prosjektet hos oss

Se video om prosjekt Kollektiv her.

Eirin Hillestad forteller om sitt PhD prosjekt Frivillig innsats i omsorg for personer med demens. Studiens mål er å utvikle ny kunnskap om betydningen av frivillig innsats for hjemmeboende personer med demens, deres pårørende og frivillige, samt bidra til økt innsikt om hvilke faktorer som fremmer/hemmer en slik praksis. Doktorgradstudien er en del av intervensjonsstudien LIVE@Home.Path, og er et samarbeid med Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen. Eirin er i permisjon fra sin stilling ved Verdighetsenteret som leder for avdeling Frivillighet og Kultur.

Laila Tingvold er førsteamanuensis ved senter for omsorgsforskning øst, NTNU Gjøvik. Hun har forsket på frivillig innsats i sykehjem og i hjemmetjenester i Norge. Forskerprosjektet la vekt på å indentifisere utfordringer i samspillet mellom frivillige og deres organisasjoner sammen med offentlige tjenester og ansatte i den kommunale omsorgstjenesten. Hun vil på koordinatorsamlingen snakke om samhandling og koordinering med frivillige i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 Håkon Solbu Trætteberg er forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. Han er også tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor som nettopp ferdigstilte et større prosjekt der de analyserte omfang av samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner, hvordan dette samarbeidet arter seg og hvilke barrierer og suksessfaktorer som finnes for samarbeidet. I foredraget vil Trætteberg presentere sentrale funn knyttet til helse- og omsorgssektoren og diskuterer dette opp mot funn innenfor andre temaområder.

Pauline Hasser var danser i Nasjonalballetten i 20 år før hun etterutdannet seg til hjelpepleier. Hennes erfaringer under arbeidet med eldre og mennesker med demens inspirerte henne til å ta sin MA i Community Dance ved University of Roehampton i London. Hun arbeider nå for å fremme dansens potensiale og nedslagsfelt i forhold til livskvalitet og helse, særlig blant eldre. Siden 2016 har hun samarbeidet med Nordre Aker Bydel i et danseprosjektprosjekt tilknyttet deres arbeid som aldersvennlig bydel. Vi får høre mer om dette, og vil også få noen betraktninger fra et frivilligperspektiv. 

Vi vil også få et innblikk i 6 koordinatorers arbeid i praksis, det vil bli erfaringsutveksling i plenum samt panelsamtale med blant andre Frivillighet Norge og Norges Frivilligsentraler i panelet – med rom for innspill fra publikum.

Gå til påmelding