Vi søker en dyktig leder for Avdelingen helse og omsorg som er utviklingsorientert, samlende, strategisk og har et sterkt engasjement for eldreomsorg.

8. oktober 2021 by Kristine Askvik

Stiftelsen Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Våre fagområder er palliasjon, frivillighet og akuttmedisin. Vi har et særlig fokus på etikk og den økende andelen personer med demens. Senterets arbeid retter seg mot helsepersonell, frivillighetskoordinatorer, frivillige, sårbare gamle og deres pårørende, beslutningstakere, politikere, samfunn og media. Senteret etablerer og deltar i nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til dette.

Avdeling helse og omsorg tilbyr etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg for fagutdannet helsepersonell fra hele landet. I tillegg holder senterets ansatte foredrag på konferanser, fagdager og innen ulike utdanninger, arrangerer eksterne kurs og deltar aktivt i samfunnsdebatten om forutsetningene for en verdig alderdom. Som leder for avdelingen vil du lede ansatte med sterk faglig kompetanse og som innehar lang klinisk relevant erfaring. Du vil også bli involvert i virksomhetens øvrige arbeid og delta i senterets ledergruppe.

Leder ved Avdeling helse og omsorg vil lede en avdeling i utvikling, vekst og nasjonal satsing.

Arbeidsgiver
Stiftelsen Verdighetsenteret

Stillingstittel
Leder Avdeling helse og omsorg

Søknadsfrist
17.oktober 2021

Ansettelsesform
100% fast stilling. Planlagt oppstart snarlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse og utvikling av tverrfaglige team
 • Utarbeidelse og realisering av mål og strategier
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Følge opp myndighetskrav
 • Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon innen avdelingens arbeid
 • Nettverksbygging
 • Delta i senterets ledergruppe

Kvalifikasjoner og kompetanse vi vektlegger:

 • Ledererfaring
 • Autorisert sykepleier med relevant videreutdanning, gjerne master. Utdanning innen ledelse er en fordel.
 • Relevant og oppdatert klinisk kompetanse er ønskelig
 • Evne til å lede kompetente mennesker i et tverrfaglig miljø
 • Holdning og motivasjon som stemmer overens med stiftelsens verdier
 • Selvgående, strategisk, strukturert og kreativ
 • En involverende lederstil og gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og kreativt miljø i vekst
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale

Arbeidssted er Bergen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For ytterligere informasjon kontakt daglig leder Silje B. Eikemo på mail  se@verdighetsenteret.no  eller telefon 980 08 209.

Søknad og CV sendes innen 17. oktober til se@verdighetsenteret.no