Kompetanseløftet 2025 slår fast at ansatte i eldreomsorgen skal få mulighet til å lære mer om lindrende behandling og palliasjon. 

22. oktober 2021 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret har nå ledige plasser på etterutdanning i Palliativ eldreomsorg med oppstart i desember. Etterutdanningen er digital og består av tre dager i desember og tre dager i januar. 

Les mer om utdanningen

– I denne etterutdanningen lærer deltakerne å tenke helhetlig omsorg for pasienter i eldreomsorgen. Deltakerne får styrke sin kompetanse på blant annet symptomlindring, forberedende samtaler og etiske refleksjoner. Deltakerne får også økt kompetanse i det å gi de eldre en god og verdig avslutning på livet, sier rådgiver Evy Gangstø Steinseide ved Verdighetsenteret. 

Kompetanseløft 2025
Norske helsemyndigheter har et mål om at ansatte i eldreomsorgen skal få mulighet til å styrke sin kompetanse innen lindrende behandling og palliasjon. Dette blir slått fast både i Kompetanseløft 2025 og Stortingsmelding 24. Verdighetsenteret er et av kompetansemiljøene som tilbyr kompetanseheving på oppdrag for Helse – og omsorgsdepartementet.  

Digital undervisning i seks dager
Etterutdanningen er for helsefagarbeidere, sykepleiere og annet helsepersonell som jobber i eldreomsorgen. Etterutdanningen går over seks dager og er digital. 

– Vi oppfordrer gjerne helsepersonell til å ta etterutdanningen sammen. Vi ser at det da blir lettere å gjennomføre endringer på arbeidsplassen i ettertid, sier Steinseide. 

Gå til påmelding  

Har du spørsmål om etterutdanningen, ta kontakt her