Velkommen del 2 i webinarserien «Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg» 11.november.

1. november 2021 by Kristine Askvik

Hvordan kan kunst og kreativitet være en naturlig del av helhetlig omsorg, i et samspill mellom pleie- og omsorgsarbeidere, pårørende og frivillige? Og hvordan ivareta kunsten og kulturens egen verdi i møte med helse- og omsorgssektor?

Les hele programmet og gå til påmelding her.