Vi har ledige plasser på etterutdanningen i frivillighetskoordinering. Oppstart i november eller i februar.

1. november 2021 by Kristine Askvik

Et viktig prinsipp i reformen Leve hele livet er at kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner bør samarbeide om å tilby aktiviteter for eldre. 

– På etterutdanningen lærer deltakerne å legge til rette for gode samarbeid mellom frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å skape innholdsrike hverdager for våre eldre, sier rådgiver Beate Magerholm ved Verdighetsenteret. 

Når: November 2021 (kun to plasser igjen) og februar 2022
Pris: 2.000 per person
Kollegarabatt: 1.500 per person dersom to eller fra samme kommune/arbeidsplass deltar sammen.

Gå til påmelding  

Leve hele livet-reformen understreker at alle eldre har rett på hverdager med innhold. 

–  Gjennom etterutdanningen får du verktøyene du trenger for å jobbe strukturert med å koordinere og organisere samarbeidet med frivillige i eldreomsorgen, sier Magerholm. 

Hun anbefaler etterutdanningen for ansatte og ledere både i kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner. 

– Vi ser at etterutdanningen er like relevant for ledere i kommunene som de som jobber med selve frivillighetskoordineringen ute i felten, sier Magerholm. 

Les mer: – Vi må sette frivillighet på agendaen, sier sykehjemsleder i Tønsberg 

Norske helsemyndigheter har et mål om at norske kommuner skal jobbe mer strukturert når det gjelder samskaping sammen med frivillige. Både i Stortingsmelding 29, Morgendagens Omsorg og i Stortingsmelding 15 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre trekkes det frem at det er et behov for at det tilrettelegges for et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor innen eldreomsorg. Utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg er et av tiltakene som trekkes frem for å få til et strukturert og godt samarbeid. 

Verdighetsenterets utdanninger er et av tiltakene i Kompetanseløft 2025. Det er derfor mulig å søke om støtte til deltakelse på våre etterutdanninger. 

Digital undervisning i ni dager og individuell veiledning av prosjekt
Etterutdanningen er aktuell for alle som jobber med aktivitet og sosialt fellesskap for og med eldre, og ønsker å få til et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige i dette arbeidet. Det kan være ledere og ansatte i helse og omsorg i kommunen, ansatte i frivilligsentraler og ledere og ansatte i frivillige organisasjoner. 

Etterutdanningen foregår digitalt over ni dager, fordelt på tre samlinger. I tillegg til selve undervisningen, får alle deltakerne én-til-én-veiledning på sitt eget prosjekt. 

– Vi oppfordrer gjerne ulike aktører fra samme kommune eller område om å ta etterutdanningen sammen, sier Magerholm som legger til at dette er en god mulighet til å få veiledning fra Verdighetsenteret i utviklingen av nye aktiviteter for eldre, eller etableringen av systemer som skal sikre et godt samarbeid med frivillige i eldreomsorg. 

Les mer: – Åh, dette var skoi, sier Peder (98). Se hvordan Karmøy jobber for å skape mer aktivitet for eldre. 

– Er dere igang med implementeringen av Leve hele livet reformen, da kan dette være en nyttig utdanning å ta. Vi svarer gjerne på spørsmål, avslutter Magerholm

Les mer: – Noen brikker falt på plass da jeg tok denne utdanningen, sier Astrid Grete i frivilligleder 

Verdighetsenteret tyvstarter feiringen av Frivillighetens år 2022, og har satt ned prisen på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. 

Les mer: – Vi tjuvstarter feiringen av Frivillighetens år og setter ned prisen på etterutdanningen

Les mer om utdanningen  

Har du spørsmål om etterutdanningen, ta kontakt her.