Etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg kull 33

Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Pleiere med dukke

Om etterutdanningen

​​Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr.

Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.

Forelesere ved etterutdanningen er anestesilege, palliativ- og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring.

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt inn i to deler, der del 1 er digital og del 2 er fysisk.

Den digitale delen foregår på læringsplattformen Canvas og vil være en kombinasjon av videoforelesninger, tekst og interaktive quiz. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på videoplattformen Zoom i løpet av del 1 med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Del 2 består av undervisning og praktisk utførelse av mellom annet perifer venekanyle, lungestetoskopi, smertepumpe, nevrologisk undersøkelse og praktisk bruk av ABCDE, NEWS og ISBAR. Deltakerne vil få utlevert prosedyrehefte. Den fysiske delen vil foregår enten i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen eller ute i kommuner som har inngått avtale om eksterne oppdrag.


Se fagplanen for Akuttmedisinsk eldreomsorg her!