Akuttmedisinsk eldreomsorg kull 34

Dette kullet er dessverre fullt!

Dryppvæske på stativ på et sykehusrom

Om etterutdanningen

​​Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr.

Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.

Forelesere ved etterutdanningen er anestesilege, palliativ- og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring.

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt inn i to deler, der del 1 er digital og del 2 er fysisk prosedyretrening i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Digital undervisning foregår på plattformen Canvas og vil være en kombinasjon av videoforelesninger, tekst og interaktive quiz i temaene over.

Del 2 består av undervisning og praktisk utførelse av mellom annet perifer venekanyle, lungestetoskopi, smertepumpe, volumpumpe, 12-avlednings EKG, nevrologisk undersøkelse, praktisk bruk av ABCDE, NEWS og ISBAR. Dere vil få utlevert prosedyrehefte.

Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på videoplattformen Zoom i løpet av del 1 av etterutdanningen, med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Se fagplanen for Akuttmedisinsk eldresomsorg her!