Etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg kull 37

Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

To pleiere og en dukke

Om etterutdanningen

​​Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr.

Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.

Forelesere ved etterutdanningen er anestesilege, palliativ- og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring.