Arrangement

Arendalsuka 2022

Paneldebatt og kulturinnslag i Arendal. Arrangementet er et samarbeid med Fagforbundet - seksjon helse og sosial.

Rammer og roller

Velkommen til panelsamtale om frivillighet i norsk eldreomsorg!

Verdighetsenteret og Fagforbundet - Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til åpent møte om rammer og roller innen eldreomsorgen, på Clarion Hotel Tyholmen onsdag 17.august klokken 20.

Pandemien satte frivilligheten under press, og synliggjorde samtidig behovet for et godt samspill med denne sektoren. Men hvordan skal politiske forventninger om kommunal tilrettelegging omsettes i praksis? Har kommunene nok kompetanse om slikt samarbeid? Vil økt fokus på frivillig innsats i eldreomsorg gå på bekostning av antall stillinger? I stedet for å «bruke» frivillige; Hvordan kan man inkludere dem i et likeverdig samarbeid?

Helsepersonelloven omfatter i dag ikke samarbeid med frivillige. Hvilke utfordringer kan dette medføre for både helsepersonell og frivillige, knyttet til bl.a. taushetsplikt, ansvar, rolleforståelse og forsikring? Kan vi vente nødvendige endringer i lovverket?

I panelet: Ellen Rønning Arnesen – statssekretær, Helse- og omsorgsdepartmentet (Ap), Erlend Svardal Bøe, Stortingets helse- og omsorgskomité (H), Anne Gamme – fagsjef helse og velferd, KS, Stian Slotterøy Johnsen – generalsekretær Frivillighet Norge, Iren Luther – leder, yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Marion Rodgers Løseth, leder avdeling frivillighet og kultur – Verdighetsenteret

Ordstyrer: Andreas C. Halse – fagsjef, Tankesmien Agenda

Kveldens konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

Etter debatten blir det levende musikk.

Lokalet er åpent til kl. 23.00. Med forbehold om endringer