Kurs

Dagskurs: Frivillighet og etikkrefleksjon

Kunnskap om etikk og etikkrefleksjon kan være nyttig når frivillige og ansatte samarbeider i eldreomsorgen.

To yngre personer og en eldre person med rullator er på vei ut på tur

Om dagskurset:

Kunnskap om etikk og etikkrefleksjon kan være nyttig når frivillige og ansatte samarbeider i eldreomsorgen. Det finnes gode verktøy når man ønsker å jobbe med verdier, holdninger eller håndtere etiske utfordringer som oppstår i samspillet mellom frivillige, sårbare eldre og ansatte.

Når du jobber med etikk og etikkrefleksjon er det for å finne frem til gode begrunnelser for hva du bør gjøre, som enkeltperson, i fellesskap med andre og på organisasjonsnivå.

På dette dagskurset får du en innføring i begreper som etikk, verdier, normer og etiske dilemma, belyst med eksempler fra praksisfeltet. Det blir også gitt opplæring i ulike metoder og verktøy til å jobbe med holdninger, verdier og etikkrefleksjon.

Målgruppe:

- Frivillighetskoordinatorer og andre med koordinerende ansvar på sin arbeidsplass: sykehjem, aktivitetssenter, hjemmetjeneste, seniorsenter og andre virksomheter som jobber med eldre som målgruppe

- Ledere på ulike nivå i kommune og frivillig sektor

- Frivillige

Temaer det undervises i:

- Etikk og etisk refleksjon

- 6 trinnsmodellen - foredrag og gjennomgang av case ved bruk av modellen i gruppe og plenum

- Hvordan bruke etikkrefleksjon sammen med frivillige?

- Erfaringsdeling fra praksisfeltet


Slik foregår undervisningen:

Foredragene og erfaringsutvekslingen foregår i Zoom. Det tilrettelegges for erfaringsutveksling både i grupper og plenum. Her får dere mulighet til å bli kjent med arbeidet som gjøres i andre kommuner, og dele fra egen praksis.

Dere vil få tilgang på ytterligere undervisningsressurser i læringsplattformen Canvas fra 1 uke i forkant av dagskurset til 1 uke etter kurset.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale