Kurs

Webinar: Frivillighet i palliasjon - en kunnskapsoppdatering (gratis)

Velkommen til webinar om et aktuelt tema; frivillighet i palliasjon.

Vi ønsker å presentere en ny kunnskapsoppdatering som drar oss gjennom hvilke forskning og dokumentasjon som finnes knyttet til frivillighet i palliasjon i Norge.

Hender holdes

Velkommen til webinar om et aktuelt tema i vår tid; frivillighet i palliasjon.

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr etterutdanningen og kurs, blant annet innen frivillighet i eldreomsorg og palliasjon.

Vi ønsker å presentere en ny kunnskapsoppdatering som drar oss gjennom hvilke forskning og dokumentasjon som finnes knyttet til frivillighet i palliasjon i Norge.

Forfattere av kunnskapsoppdateringen; Evy Gangstø Steinseide (Verdighetsenteret) og Oddvar Førland (Senter for omsorgsforskning, vest).

I dette webinaret vil Verdighetsenteret kort presentere sitt arbeid på feltet frivillighet i palliasjon og dele hovedinnholdet i kunnskapsrapporten.

Webinaret varer i en time og det blir anledning til å stille noen korte spørsmål etter presentasjonens slutt.