Kurs

DIGIKURS: Frivillighet på vår arbeidsplass

Jobber du innen eldreomsorgen, og møter du frivillige i din arbeidshverdag? Da kan dette kurset passe for deg!

Tre kvinner kommuniserer

Digikurset er spesielt utviklet til deg som ikke har et særlig ansvar for samarbeidet med frivillige på arbeidsplassen, men som møter frivillige som en del av din arbeidshverdag.

Du vil møte rådgivere fra Verdighetsenteret som vil presentere et faglig innlegg om frivillighet og samarbeid med frivillige innen eldreomsorgen, med rom for innspill og spørsmål.

Deltakerne får:

  • Grunnleggende innføring i frivillighet i eldreomsorg
  • Kjennskap til vanlige utfordringer i samarbeidet
  • Refleksjon rundt egne tanker og samarbeid med frivillige
  • Inspirasjon til økt samarbeid/se muligheter


Vi anbefaler at flere deltar fra samme arbeidsplass, og ved å holde det til én time, håper vi at flere har mulighet til å delta i en travel hverdag. Siden det ikke vil være gruppearbeid på kurset er det mulig at flere samler seg rundt samme skjerm.

Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.