DIGIKURS: Frivillighet i sykehjem - en introduksjon

Hvordan tilrettelegge for samarbeid med frivillige på sykehjem og bo- og servicesentre?

Velkommen til DIGIKURS

Hvordan tilrettelegge for samarbeid med frivillige på sykehjem og bo- og servicesentre? Kurset er utarbeidet med tanke på dem som ikke har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg.

Skal du lede og koordinere frivilligheten på sykehjem/bo- og servicesenter, og er du ny i rollen?

Med fokus på samarbeid og ivaretakelse av frivillige får du i dette 2-timers digitale kurset en introduksjon til kjerneområder innen frivillighetskoordinering i eldreomsorg med hovedvekt på sykehjem/bo- og servicesenter.

Digikurset er spesielt utviklet til deg som er ny i koordinatorrollen, og til deg som har fått ansvar for frivillig aktivitet ved sykehjem/ bo- og servicesenter. Du vil møte rådgivere fra Verdighetsenteret, en erfaren frivillighetskoordinator og andre deltakere med ansvar for frivilligheten i eldreomsorgen. Verdighetsenteret vil presentere et faglig innlegg om frivillighet og samarbeid med frivillige innen eldreomsorgen, og vi skal i fellesskap med en erfaren frivillighetskoordinator diskutere en case med relevans til deres praksishverdag.

Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige