DIGIKURS: Frivillighet i sykehjem - en introduksjon

Hvordan tilrettelegge for samarbeid med frivillige på sykehjem og bo- og servicesentre?

En eldre mann sitter på i en rickshaw sykkel som føres av en frivillig

Velkommen til DIGIKURS

Har du et særlig ansvar for samarbeidet med frivillige på sykehjem/bo- og servicesenter?

Med fokus på samarbeid og ivaretakelse av frivillige får du i dette 2-timers digitale kurset en introduksjon til samarbeid med frivillige i eldreomsorg med hovedvekt på sykehjem/bo- og servicesenter. Du vil møte rådgivere fra Verdighetsenteret, og en erfaren frivillighetskoordinator. Kurset holdes i webinarform og det blir mulig å stille spørsmål skriftlig til foredragsholder i etterkant av foredragene. Det er mulig for flere å se kurset på samme skjerm.

Selv om dette kurset primært retter seg mot medarbeidere og ledere i sykehjem, kan det også være aktuelt for medarbeidere/ledere i aktivitetstilbud, politikere og andre med interesse for tematikken.

Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen offentlig/frivillig samarbeid, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.