Kurs

Digitalt fagforum - Gammel og skeiv, inkluderende omsorg

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

To eldre kvinner i Pride parade

Mer om innholdet

I perioden 2019-2021 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid mellom FRI, Kirkens Bymisjon og Zacapa Film som hadde som mål å se nærmere på eldre skeives leve- og aldringsvilkår. Det ble utviklet en informasjonsfilm om tematikken primært tenkt brukt til å øke kunnskapen og kompetansen om denne tematikken blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Filmen som skal ved siden av å heve kompetanse, også bidra til å skape diskusjon og mer åpenhet i forhold til eldre skeive og historiene de bringer med seg. Filmens tittel ble «Gammel og skeiv». Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Bakgrunn for prosjektet var at det er lite bevissthet omkring eldre skeives livssituasjon innenfor eldreomsorgen. Eldre skeive har i løpet av livet opplevd store endringer i samfunnets forståelse av hvem de er, og i rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. Mange eldre skeive bekymrer seg for å bli nedvurdert og diskriminert i møte med eldreomsorgen.