Arrangement

En dag for verdighet - Oslo

Velkommen til En dag for verdighet - i Oslo. Arrangementet er et samarbeid med blant andre Vega Scene og Bergen internasjonale filmfestival.

En dag for verdighet

Verdighetsenteret har siden 2012 koordinert et arrangement under Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) som spesielt skal løfte frem omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare og gamle.
Representanter fra BIFF «tråler» denne våren internasjonale festivaler etter en ny, aktuell dokumentarfilm til En dag for verdighet 2022. Valg av film vil være klart på forsommeren.
Målet er å inspirere helse- og omsorgsarbeidere, pårørende, frivillige og unge under utdanning, og skape en møteplass der vi deler historier om hva verdighet betyr i hverdagen.

Arrangører Oslo: Verdighetsenteret og BIFF, i samarbeid med Vega Scene, Fagforbundet Oslo og Nettverket for Helse- og oppvekstfag i Osloskolen